xs
xsm
sm
md
lg

วิทยาการคำนวณ

อย่าเพิ่งโห่! เรียนโคดดิ้งไม่ใช้คอมพิวเตอร์แบบ "คุณหญิงกัลยา" เกิดขึ้นได้จริง
อย่าเพิ่งโห่! เรียนโคดดิ้งไม่ใช้คอมพิวเตอร์แบบ "คุณหญิงกัลยา" เกิดขึ้นได้จริง
 
อ่านความจริงอีกด้าน การเรียนโค้ดดิ้งตามที่ คุณหญิงกัลยา ระบุว่าไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นวิชา วิทยาการคำนวณ เกิดขึ้นได้จริง มีตำราแล้ว สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เน้นการคิดเชิงคำนวณ การเข้าใจและรู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล และความรู้ความ
 

Online Section

ทรู คลิกไลฟ์ ตอกย้ำการสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรการเรียนรู้กว่า 10 ปี พร้อมเสริมศักยภาพแก่โรงเรียนเอกชน
ทรู คลิกไลฟ์ ตอกย้ำการสร้างสรรค์นวัตกรรมหลักสูตรการเรียนรู้กว่า 10 ปี พร้อมเสริมศักยภาพแก่โรงเรียนเอกชน
 
เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาอย่างครบวงจร ภายใต้บริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้นำทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดงานสัมมนา “นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติการศึกษาอย่างสร้างสรร
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กลุ่มทรูจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent” รุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนโรงเรียนประชารัฐ
กลุ่มทรูจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent” รุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนโรงเรียนประชารัฐ
 
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในองค์กรเอกชนผู้ก่อตั้งโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบวุฒิบัตร
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

สครภ.จับมือ3หน่วยงานพัฒนาหลักสูตรวิทย์-ปฐมวัยสร้าง "ครูราชภัฏพันธุ์ใหม่"
สครภ.จับมือ3หน่วยงานพัฒนาหลักสูตรวิทย์-ปฐมวัยสร้าง "ครูราชภัฏพันธุ์ใหม่"
 
สครภ.ผนึกกำลัง 3 หน่วยงาน “สสวท.-สสส.-สถาบันอาร์แอลจี” สร้างครูราชพันธุ์ใหม่ ทั้งยกระดับการสอนครูวิทย์ยุคใหม่เติมเต็มความรู้สะเต็มศึกษา และพัฒนาครูปฐมวัย มีความรู้ด้านทักษะสมองเพื่อบริหารจัดการชีวิต “หมออุดม” ชี้ถือเป็นธงนำการศึกษ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต