xs
xsm
sm
md
lg

วัดสูงเม่น

แอ่วเมืองแพร่ “ใส่ผ้าเมือง นุ่งซิ่น กินโตกมะเก่า”
แอ่วเมืองแพร่ “ใส่ผ้าเมือง นุ่งซิ่น กินโตกมะเก่า”
 
ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ชสท.) นำสมาชิกฯ สำรวจการท่องเที่ยว “เที่ยวแพร่ วันธรรมดา” และร่วมงานเลี้ยงต้อนรับซึมซับวัฒนธรรมเมืองแพร่ ในธีมงาน “ใส่ผ้าเมือง นุ่งซิ่น กินโตกมะเก่า” แต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง และรับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกตามวิถีของคนแพร่ พร้อมรับชมการแสดงพื้นเมือง ณ วัดจอมสวรรค์ จังหวัดแพร่ โดย การท่องเที่ยวแห่งแระเทศไทย (ททท.) สำนักงาน จ.แพร่ และประชาชนชาวแพร่
 

Online Section

ทำบุญปีใหม่ที่แตกต่าง ในงาน “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” จ.แพร่
ทำบุญปีใหม่ที่แตกต่าง ในงาน “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” จ.แพร่
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทำบุญใหญ่ ในงานประเพณี “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” วันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 ณ วัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 

ท่องเที่ยว

ชวนทำบุญที่แตกต่าง “ถวายผ้าห่อคัมภีร์ 399 คัมภีร์ เพื่อแม่” ที่วัดสูงเม่น จ.แพร่
ชวนทำบุญที่แตกต่าง “ถวายผ้าห่อคัมภีร์ 399 คัมภีร์ เพื่อแม่” ที่วัดสูงเม่น จ.แพร่
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนลูกๆ พาแม่สร้างบุญ ใน “เทศกาลถวายผ้าห่อคัมภีร์ 399 คัมภีร์ เพื่อแม่ ปี 3” ในระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม – 13 สิงหาคม 2560 ณ วัดสูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
 

ท่องเที่ยว

ย้อนมรดกธรรม ชมคัมภีร์ใบลานสมบูรณ์มากที่สุดในไทย ที่ “วัดสูงเม่น” จ.แพร่
ย้อนมรดกธรรม ชมคัมภีร์ใบลานสมบูรณ์มากที่สุดในไทย ที่ “วัดสูงเม่น” จ.แพร่
 
“วัดสูงเม่น” ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดแพร่มีอายุ ไม่น้อยกว่า 300 ปี ตามตำนานเล่าว่า วัดสูงเม่น หรือ ชื่อในคัมภีร์ธรรม ปรากฏชื่อวัดว่า “วัดสุ่งเม้นแก้วกว้าง” เคยมีพื้นที่กว้างขวาง และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ภายในวัดมีโบราณวัตถุล้ำค่าที่น่าสนใจ ชมพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยและภาษาบาลี คัมภีร์ใบลานที่สมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทย
 

ท่องเที่ยว

“ปั่นฮอมบุญสบทบทุนสร้างโรงพยาบาล ท่องเที่ยวสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จ.แพร่
“ปั่นฮอมบุญสบทบทุนสร้างโรงพยาบาล ท่องเที่ยวสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จ.แพร่
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมกิจกรรม ปั่นฮอมบุญสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
 

ท่องเที่ยว

มหกรรมไม้สักและของดีเมืองแพร่
มหกรรมไม้สักและของดีเมืองแพร่
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานแพร่ ร่วมกับจังหวัดแพร่, กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ,เครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, บริษัทประชารัฐรักสามัคคีแพร่(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, วิสาหกิจชุมชนเฟอร์นิเจอร์หัวดง, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.), กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, วิทยาลัยชุมชนแพร่ กำหนดจัดงานมหกรรมไม้สักและของดีเมืองแพร่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 (Furniture City Festival 3rd 2016) ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึง 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณย่านการค้าน้ำทอง-ค่างาม อำเภอสูงเม่น-อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
 

ท่องเที่ยว