xs
xsm
sm
md
lg

วังหินลาด

แห่เล่นน้ำคลายร้อนช่วงหยุดยาวที่ “วังหินลาด” แหล่งท่องเที่ยวริมเทือกเขาบรรทัด
แห่เล่นน้ำคลายร้อนช่วงหยุดยาวที่ “วังหินลาด” แหล่งท่องเที่ยวริมเทือกเขาบรรทัด
 
ตรัง - ผู้คนแห่กันไปเล่นน้ำคลายร้อนช่วงวันหยุดยาว ซึ่งต่อเนื่องกันไปจนถึงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่ “วังหินลาด” ใน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังริมเทือกเขาบรรทัด ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคัก และสนุกสนาน
 

ภาคใต้