xs
xsm
sm
md
lg

วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “ชีวิตและงานของศาสตราจารย์เจียแยนจอง (ศ.ยรรยง จิระนคร)” และ “จากกองทัพทหารดินเผาสู่การศึกษาจิ๋นซีฮ่องเต้และการรวมชาติจีน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย เรื่อง “ชีวิตและงานของศาสตราจารย์เจียแยนจอง (ศ.ยรรยง จิระนคร)” และ “จากกองทัพทหารดินเผาสู่การศึกษาจิ๋นซีฮ่องเต้และการรวมชาติจีน” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา ขอเชิญบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตและงานของศาสตราจารย์เจียแยนจอง (ศ.ยรรยง จิระนคร)”
 

จีน

เชิญฟังการบรรยาย “250 ปี พระเจ้าตากสินมหาราช ต้นธารจีนสยาม” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา และ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬา
เชิญฟังการบรรยาย “250 ปี พระเจ้าตากสินมหาราช ต้นธารจีนสยาม” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา และ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬา
 
อาศรมสยาม-จีนวิทยา ร่วมกับ ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดเสวนาหัวข้อ “250 ปี พระเจ้าตากสินมหาราช ต้นธารจีนสยาม” บรรยายโดย ผศ.ถาวร สิกขโกศล และ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ดำเนินรายการโดย ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุม 1102 ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 

จีน

รุมสับ“รถไฟไทย-จีน”เจ๊งชัวร์ “มาร์ค” ห่วงซ้ำรอย “โฮปเวลล์”
รุมสับ“รถไฟไทย-จีน”เจ๊งชัวร์ “มาร์ค” ห่วงซ้ำรอย “โฮปเวลล์”
 
ผู้จัดการรายวัน 360 - สมคิดยันรถไฟไทย-จีน ไม่เสียประโยชน์ในแผ่นดินตัวเอง แจงแผนลงทุนรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน “นักวิชาการจุฬาฯ” ชำแหละขาดยุทธศาสตร์-ไร้แผนงาน เชื่อมีแต่เจ๊งกับเจ๊ง “มาร์ค” ห่วงซ้ำรอย “โฮปเวลล์”
 

ผู้จัดการรายวัน

เชิญฟังการบรรยาย  “ปัญหาความคลุมเครือของยุคต้นประวัติศาสตร์จีน” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
เชิญฟังการบรรยาย “ปัญหาความคลุมเครือของยุคต้นประวัติศาสตร์จีน” โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
 
อาศรมสยาม-จีนวิทยาจะจัดเสวนาหัวข้อ “ปัญหาความคลุมเครือของยุคต้นประวัติศาสตร์จีน” บรรยายโดย ผศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1111C ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม
 

จีน