xs
xsm
sm
md
lg

ลุงแก่

“พี่ ป้า น้า อา” วัฒนธรรมอันอบอุ่นในความเป็นไทย! แม้กษัตริย์ประชาธิปไตยยังทรงนับญาติกับราษฎร!!
“พี่ ป้า น้า อา” วัฒนธรรมอันอบอุ่นในความเป็นไทย! แม้กษัตริย์ประชาธิปไตยยังทรงนับญาติกับราษฎร!!
 
พี่ ป้า น้า อา ตลอดจนถึง ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นคำที่อบอุ่นและมหัศจรรย์ยิ่งในความเป็นไทย เมื่อเราเอ่ยเรียกหรือถูกเรียก พลันก็จะเกิดความรักใคร่สนิทสนมกันขึ้นมาทันที แม้จะเป็นคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนก็ตาม ทั้งนี้ก็เพราะเป็นวัฒนธรรมท
 

Online Section