xs
xsm
sm
md
lg

ระเบียบนำเข้า

“พาณิชย์”เตือนผู้ส่งออกศึกษากฎระเบียบนำเข้าสินค้าของปากีสถาน หลังปรับเงื่อนไขใหม่
“พาณิชย์”เตือนผู้ส่งออกศึกษากฎระเบียบนำเข้าสินค้าของปากีสถาน หลังปรับเงื่อนไขใหม่
 
กรมการค้าต่างประเทศเตือนผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย ศึกษากฎระเบียบนำเข้าใหม่ของปากีสถาน หลังปรับเงื่อนไขใหม่ กำหนดให้สินค้านำเข้าที่วางจำหน่ายบนชั้นต้องมีอายุการเก็บรักษาไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 นับตั้งแต่วันที่ยื่นรายการนำเข้า และปรับข้อกำหนด
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

“พาณิชย์”เตือนผู้ส่งออกเตรียมพร้อมรับมือ หลังปากีสถานแก้ไขกฎระเบียบการนำเข้าสินค้า
“พาณิชย์”เตือนผู้ส่งออกเตรียมพร้อมรับมือ หลังปากีสถานแก้ไขกฎระเบียบการนำเข้าสินค้า
 
กรมการค้าต่างประเทศเตือนผู้ส่งออกรับมือ หลังปากีสถานแก้ไขกฎระเบียบการนำเข้าสินค้า เพื่อส่งเสริมการบริโภคสินค้าในประเทศและลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ย้ำต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ถูกต้อง ป้องกันไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกไทย
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ