xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ สงขลา

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชนทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิม เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา ขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ
รองผู้ว่าฯ สงขลา ขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมทุกมิติ
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมขับเคลื่อนแนวทางการจัดจำหน่าย และผลิตลองกอง นำร่องด้านการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ
รองผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมขับเคลื่อนแนวทางการจัดจำหน่าย และผลิตลองกอง นำร่องด้านการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนแนวทางการจัดจำหน่าย และผลิตลองกอง นำร่องด้านการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับพรีเมี่ยม หวังยกระดับราคาลองกอง
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดฝึกอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดฝึกอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มุ่งทำความดีด้วยหัวใจ สนองแนวพระราชดำริ ร.๑๐
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา เดินหน้ากำหนดตำแหน่งทางการตลาด ด้านการท่องเที่ยวหาดใหญ่-สงขลา
รองผู้ว่าฯ สงขลา เดินหน้ากำหนดตำแหน่งทางการตลาด ด้านการท่องเที่ยวหาดใหญ่-สงขลา
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ เดินหน้า “กำหนดตำแหน่งทางการตลาดด้านการท่องเที่ยวหาดใหญ่-สงขลา (New Position/New Customer/New Product)” สู่การเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และการกระจายตัวของ
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU เดินหน้าสร้างความเข้าใจแก่นายจ้าง สถานประกอบการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข
รองผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา ร่วมให้การต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลสันติสุข รอบชิงชนะเลิศ มุ่งนำกีฬาพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก่อให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และความหวงแหนในท้
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงานกับสถานประกอบการ
รองผู้ว่าฯ สงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงานกับสถานประกอบการ
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแรงงานกับสถานประกอบการ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี” เทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”
รองผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี” เทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
รองผู้ว่าฯ สงขลา ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสินเชื่อกับเอสเอ็มอี ตามแนวทาง และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการเกษตร
รองผู้ว่าฯ สงขลา ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการเกษตร
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการเกษตรของเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ สู่วาระสงขลาเมืองแห่งความสุข วาระที่ 7 “พัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร”
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ แนวทางการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
รองผู้ว่าฯ สงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ แนวทางการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ แนวทางการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และ
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา นำพสกนิกรชาวหาดใหญ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
รองผู้ว่าฯ สงขลา นำพสกนิกรชาวหาดใหญ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าฯ สงขลา นำพสกนิกรชาว อ.หาดใหญ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา เปิดอบรมให้ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จ.สงขลา ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม” เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม” เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา เปิดการเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 9 เดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรม
 

ภาคใต้

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการ “วันเก็บขยะชายหาดสากล” ปลุกจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการ “วันเก็บขยะชายหาดสากล” ปลุกจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา เปิดโครงการ “วันเก็บขยะชายหาดสากล” เดินหน้าสร้างกระแสสังคม ปลุกจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ มุ่งกระตุ้นกระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย
 

ภาคใต้