xs
xsm
sm
md
lg

รณรงค์ลดใช้พลาสติก

"กรีนพีซ”กระตุ้นภาคธุรกิจร่วมลดขยะพลาสติก รวมพลังภาคพลเมืองเคลื่อนไหววันทำความสะอาดชายหาด
"กรีนพีซ”กระตุ้นภาคธุรกิจร่วมลดขยะพลาสติก รวมพลังภาคพลเมืองเคลื่อนไหววันทำความสะอาดชายหาด
 
รายงานข่าวจากกรีนพีซประเทศไทยถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดเนื่องในวันทำความสะอาดชายหาดสากล หรือ International Coastal CleanUp Day ซึ่งกำหนดให้เป็นวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี โดยในปี 2562 นี้ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ว่า ในวันนี้กลุ่มสงขลาฟอรั่ม Beach for Life และอาสาสมัครกรีนพีซ ราว 60 คน ร่วมเก็บขยะชายหาดบริเวณแหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา และตรวจสอบแบรนด์สินค้าจากขยะพลาสติก (Brand Audit) เพื่อรวบรวมข้อมูลประเภทพลาสติกและแบรนด์สินค้าที่พบบริเวณหาด และเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ แสดงความรับผิดชอบต่อปัญหามลพิษพลาสติกอันเกิดจากขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
 

Green Innovation & SD

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน [28 กันยายน 2561]
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน [28 กันยายน 2561]
 
สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งมีความก้าวหน้าตามลำดับ ตามแผนที่วางไว้ สิ่งที่จะเล่าให้พี่น้
 

ทันเหตุการณ์