xs
xsm
sm
md
lg

รณรงค์ลดใช้พลาสติก

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน [28 กันยายน 2561]
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน [28 กันยายน 2561]
 
สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งมีความก้าวหน้าตามลำดับ ตามแผนที่วางไว้ สิ่งที่จะเล่าให้พี่น้
 

ทันเหตุการณ์