xs
xsm
sm
md
lg

มอบถังน้ำ

ทหาร นพค.42 มอบถังน้ำช่วยชาวบ้านใน อ.ยะหา จ.ยะลา บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ทหาร นพค.42 มอบถังน้ำช่วยชาวบ้านใน อ.ยะหา จ.ยะลา บรรเทาปัญหาภัยแล้ง
 
พ.อ.รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยกำลังพล นพค.42 ร่วมมอบถังน้ำขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง ให้กับชาวหินล้านงาม บูเกะโต๊ะบีแด หมู่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
 

ภาคใต้