xs
xsm
sm
md
lg

มหาบุรุษ

ไทยกับอีก ๕ ประเทศร่วมประท้วง "ศากยะ"! หนังพุทธประวัติที่มีฉากข่มขืนพระนางศิริมหามายา!!
ไทยกับอีก ๕ ประเทศร่วมประท้วง "ศากยะ"! หนังพุทธประวัติที่มีฉากข่มขืนพระนางศิริมหามายา!!
 
ไม่ว่า ภาพยนตร์ ข้อเขียน หรือการ์ตูน ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ศาสนา สิ่งเคารพสักการะของผู้คน เป็นที่รู้กันว่าต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ที่จะไม่สร้างความกระทบกระเทือนใจให้กับผู้คนที่เขาเคารพนับถือ
 

Online Section

เป็นปีที่ไม่ราบรื่นที่อังกฤษ
เป็นปีที่ไม่ราบรื่นที่อังกฤษ
 
พระราชดำรัสของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในการพระราชทานพรเนื่องในวันคริสต์มาสปีนี้ ได้สะท้อนถึงการยอมรับขององค์พระประมุขแห่งอังกฤษว่า เป็นปีที่ Bumpy หรือไม่ราบรื่น, มีความขรุขระ ทั้งในเหตุการณ์ทางการเมือง
 

ผู้จัดการรายวัน

ชาติไทยมีมหาราชองค์ที่ ๘ แล้ว! มหาบุรุษผู้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นหลายอย่างในพระชนม์ชีพ!!
ชาติไทยมีมหาราชองค์ที่ ๘ แล้ว! มหาบุรุษผู้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นหลายอย่างในพระชนม์ชีพ!!
 
จากบันทึกประวัติศาสตร์ ชาติไทยมีมหาราช ๗ พระองค์ คือ ๑.พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ราชอาณาจักร ทรงประดิษฐ์อักษรไทย และปกครองอาณาประชาราษฎร์เสมือน “พ่อปกครองลูก”
 

Online Section

“สมเด็จพระสังฆราช”ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
“สมเด็จพระสังฆราช”ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
 
สมเด็จพระอริยวงคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 62 ความว่า“ดิถีวิสาขบูชา อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญ
 

ทันเหตุการณ์