xs
xsm
sm
md
lg

ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

กาฬสินธุ์เดือดร้อนถนนขนส่งกุ้งฉลองสงกรานต์ทรุดถูกตัดขาด
กาฬสินธุ์เดือดร้อนถนนขนส่งกุ้งฉลองสงกรานต์ทรุดถูกตัดขาด
 
กาฬสินธุ์-ชาวนากุ้ง และพ่อค้าขายกุ้ง อ.ยางตลาด เดือดร้อนหลังถนนขนส่งกุ้งก้ามกราม อาหารยอดฮิตช่วงสงกรานต์ ทรุดตัวฉับพลัน รถวิ่งไม่ได้ ร้องผ่านสื่อมวลชนจี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซม ขณะที่ฝ่ายปกครอง องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ป้อง
 

ภูมิภาค