xs
xsm
sm
md
lg

พ.ร.บ.การศึกษาชาติ

กอปศ.แจงไม่บังคับเรียก "ครูใหญ่" ขึ้นกับกฎหมายลูกกำหนด
กอปศ.แจงไม่บังคับเรียก "ครูใหญ่" ขึ้นกับกฎหมายลูกกำหนด
 
กอปศ.แจงเจตนารมณ์กำหนดเรียกชื่อ “ครูใหญ่” ในร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติ คำนึงถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนการใช้คำว่า ใบรับรองความเป็นครู เป็นการยกระดับเกียรติและศักดิ์ศรีครู ย้ำจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ ขึ้นกับกฎหมายลูกจะกำหนดให้เรียก
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต