xs
xsm
sm
md
lg

พ.ร.ก.ประมง 2558

ที่ปรึกษาสมาคมรักษ์ทะเลไทยซัด “อลงกรณ์” ประเทศไทยไม่ได้มีแต่ประมงพาณิชย์
ที่ปรึกษาสมาคมรักษ์ทะเลไทยซัด “อลงกรณ์” ประเทศไทยไม่ได้มีแต่ประมงพาณิชย์
 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - ที่ปรึกษาสมาคมรักษ์ทะเลไทยโพสต์เฟซบุ๊กถึง “อลงกรณ์ พลบุตร” ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ จัดประชุมประมงเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากมาตรการปลดใบเหลือง มีแต่ประมงพาณิชย์ ไม่สนใจประมงพื้นบ้าน
 

ภาคใต้

“บรรจง”ตอก“ธนาธร”ฟังความด้านเดียว ยันแก้ IUU เดือดร้อนแค่ประมงพาณิชย์ แนะทำการบ้านเพิ่ม อย่าโยงรัฐประหารเกินไป
“บรรจง”ตอก“ธนาธร”ฟังความด้านเดียว ยันแก้ IUU เดือดร้อนแค่ประมงพาณิชย์ แนะทำการบ้านเพิ่ม อย่าโยงรัฐประหารเกินไป
 
นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย สวน“ธนาธร” ยืนยันมาตรการแก้ IUU มีแต่ประมงพาณิชย์ 15% ที่เดือดร้อน แต่ประมงพื้นบ้าน 85% ได้ประโยชน์ แนะทำการบ้านให้มากขึ้น อย่าฟังด้านเดียวแล้วรีบสรุป ชี้จะเอาทหารออกไปต้องระบุให้ชัด อย่าโยงรัฐประหารเกินไป
 

การเมือง

[ข้อมูลที่ถูกลบ]
[ข้อมูลที่ถูกลบ]
[ข้อมูลที่ถูกลบ]
[ข้อมูลที่ถูกลบ]
[ข้อมูลที่ถูกลบ]