xs
xsm
sm
md
lg

พานแว่นฟ้า

ในหลวงทรงแนะสถาบันหลักของชาติ สำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติ
ในหลวงทรงแนะสถาบันหลักของชาติ สำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติ
 
ในหลวง ทรงมีพระราชดำรัส เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ให้สถาบันหลักของชาติ สำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติ พร้อมทรงสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีน-ญวณ และเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราชเจ้า นายกรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส และคณะรัฐมนตรี ผู้นำเหล่าทัพ ประธานศาลฎีกา ประธาน สภานิติบัญญัติ ข้าราชการระดับสูง ผู้บริหารองค์กรอิสระ นักการเมือง เอกอัครราชทูต ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร
 

ผู้จัดการรายวัน

ในหลวง ทรงตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีน-ญวณ และเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ในหลวง ทรงตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีน-ญวณ และเฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
 
วันนี้ (28 ก.ค.62) เวลา 17.14 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณ
 

ทันเหตุการณ์

สังข์แบบไหนเวียนซ้าย แบบไหนเวียนขวา! พราหมณ์และสังข์วิทยายึดถือตรงกันข้าม
สังข์แบบไหนเวียนซ้าย แบบไหนเวียนขวา! พราหมณ์และสังข์วิทยายึดถือตรงกันข้าม
 
มีคติความเชื่อที่ว่า สังข์เป็นสิ่งมงคล จึงเกี่ยวพันกับงานมงคลต่างๆของไทย เช่นรดน้ำสังข์ในพิธีสมรส หรือในงานพระราชพิธีต่างๆ เช่น พิธีโสกัณฑ์ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดเป็นหนึ่งในราชูปโภค เครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์
 

Online Section

วชิรญาณ-จุฬาลงกรณ์-วชิราวุธ-วชิราลงกรณ์
วชิรญาณ-จุฬาลงกรณ์-วชิราวุธ-วชิราลงกรณ์
 
ตามพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ถวายพระนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

ผู้จัดการรายวัน

นายกฯ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี
นายกฯ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561 ที่วัดชนะสงคราม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชก
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดสุทัศน-วัดอรุณ เป็นวันที่สาม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดสุทัศน-วัดอรุณ เป็นวันที่สาม
 
วันนี้ (3 พ.ย.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดสุทัศนเทพวราร
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดสุทัศน-วัดอรุณ เป็นวันที่สาม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดสุทัศน-วัดอรุณ เป็นวันที่สาม
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และวัดอรุณราชวราราม ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
 

Online Section

ในหลวงเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินที่วัดบวรฯ และวัดมหาธาตุฯ เป็นวันที่ 2
ในหลวงเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินที่วัดบวรฯ และวัดมหาธาตุฯ เป็นวันที่ 2
 
วันนี้ (2 พ.ย.61) เวลา 16.27 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ในก
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินที่วัดบวร-วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เป็นวันที่ 2
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินที่วัดบวร-วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เป็นวันที่ 2
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เป็นวันที่สอง
 

Online Section

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินวัดราชบพิธ-วัดโพธิ์ เป็นวันที่ 1 ทรงแย้มพระสวรลโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินวัดราชบพิธ-วัดโพธิ์ เป็นวันที่ 1 ทรงแย้มพระสวรลโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกร
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นวันแรก
 

Online Section

ร.10 เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินวัดราชบพิธ-วัดโพธิ์ เป็นวันที่ 1 ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกร
ร.10 เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินวัดราชบพิธ-วัดโพธิ์ เป็นวันที่ 1 ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกร
 
วันนี้ ( 1 พ.ย.) เวลา 16.22 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังว
 

ทันเหตุการณ์

โปรด “อ่านอีกครั้ง” เพราะหนังสือสร้างคน คนสร้างชาติ “สุชาดา สหัสกุล”
โปรด “อ่านอีกครั้ง” เพราะหนังสือสร้างคน คนสร้างชาติ “สุชาดา สหัสกุล”
 
เพราะ…หนังสือสร้างคน คนสร้างชาติ “สุชาดา สหัสกุล” นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เชิญชวนให้ทุกคนโปรด “อ่านอีกครั้ง” ในงานที่คนรักหนังสือไม่ควรพลาด ซึ่งครั้งนี้กลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่กับ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16
 

Online Section

เว็บไซต์ ‘อ่านเอา’ คอมมูนิตี้สำหรับนักเขียนและนักอ่าน
เว็บไซต์ ‘อ่านเอา’ คอมมูนิตี้สำหรับนักเขียนและนักอ่าน
 
การมาถึงของกระแสคลื่นดิจิตอลที่ถาโถม (Digital Disruption) ทำให้นักเขียนนวนิยายไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเคยมีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานต่อแฟนนักอ่านนั้นมีพื้นที่เหลือน้อยลงทุกที ท่ามกลางการปิดตัวและล้มหายตายจากของนิตยสารที่เคยตีพิมพ์ผลงานนวนิยายไทยระดับยอดนิยมอันเป็นที่รักของนักอ่าน อย่าง สกุลไทย ขวัญเรือน พลอยแกมเพชร ดิฉัน หญิงไทย ฯลฯ ทำให้ผู้อ่านที่เป็นแฟนๆ ของนวนิยายในแนวนี้ไม่มีพื้นที่ในการติดตามผลงานของนักเขียนอันเป็นที่รัก
 

ละคร

สภาฯ เตรียมจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 61
สภาฯ เตรียมจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 61
 
นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2651 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ร.๑๐ โปรดเกล้าฯ ส.ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่ จ.ชลบุรี
ในหลวง ร.๑๐ โปรดเกล้าฯ ส.ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานที่ จ.ชลบุรี
 
ศูนย์ข่าวศรีราชา – สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบางพระวรวิหาร (พระอารามหลวง) โดยมียอดบริจาคสมทบทุนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเกือบ 1.3 ล้านบาท
 

ภูมิภาค

“อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 8 งานแสดงหัตถกรรมที่กำลังจะสูญหาย วันนี้-30 เม.ย. สยามพารากอน
“อัตลักษณ์แห่งสยาม” ครั้งที่ 8 งานแสดงหัตถกรรมที่กำลังจะสูญหาย วันนี้-30 เม.ย. สยามพารากอน
 
ชูแนวคิด “เล่าขานตำนานหัตถศิลป์ สู่วิถีชีวิตปัจจุบัน” ตระการตากับไฮไลท์การแสดงผลงานหัตถกรรมที่กำลังจะสูญหาย โดยฝีมืออันประณีตของสุดยอดครูศิลป์ของแผ่นดิน ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พลาดไม่ได้กับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่คัดสรรจากทั่วประเทศในราคาสุดพิเศษ พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมรวมถึงความบันเทิงจากเหล่าศิลปินดารา และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน ศกนี้ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 และ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กระเทาะมุมมองกวีซีไรต์ป้ายแดง "พลัง เพียงพิรุฬห์"
กระเทาะมุมมองกวีซีไรต์ป้ายแดง "พลัง เพียงพิรุฬห์"
 
ทันทีที่คณะกรรมการ มีมติให้รวบรวมบทกวี นครคนนอก ของ พลัง เพียงพิรุฬห์ ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2559 ซึ่งเล่มนี้ มีความโดดเด่นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเป็นสากล วิธีการนำเสนอจากมุมมองที่เปลี่ยนใหม่ การใช้ภาษาที่สั้น กระชับ มีพลัง คมชัดทั้งเสียงและความหมาย ให้ภาพของผู้คนที่สังคมมองข้าม เนื้อหาครอบคลุมสังคมร่วมสมัย ชีวิตในเมือง ชีวิตชนบท และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ตามขนบและไร้ฉันทลักษณ์ผสมผสานกัน ใช้วรรณรูป ภาพวาด และสัญญะแสดงอารมณ์ สื่อเสริม เน้นความหมายให้ขบคิดและตีความ จินตภาพ และน้ำเสียงบ่งบอกว่าชีวิตเป็นทุกข์ มีปัญหา และต้องดิ้นรน แต่ในท้ายที่สุดให้ความหวังและกำลังใจ วันนี้เราขอพาคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักกวีซีไรต์ป้ายแดง “พลัง เพียงพิรุฬห์” บนเส้นทางสายวรรณกรรมให้มากยิ่งขึ้น
 

MGR Live

“หออัครศิลปิน”  ชมผลงานล้ำค่าในหลวง ร.9 พระอัจฉริยภาพแห่งองค์อัครศิลปิน
“หออัครศิลปิน” ชมผลงานล้ำค่าในหลวง ร.9 พระอัจฉริยภาพแห่งองค์อัครศิลปิน
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเป็นเลิศทางด้านงานศิลปะในหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรี ด้านการถ่ายภาพ ด้านจิตรกรรม ด้านวรรณกรรม และหัตถกรรม ทรงได้รับการยกย่องสดุดี พระเกียรติคุณ ในฐานะ “อัครศิลปิน” จนเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกรและศิลปินทั่วโลก ในพระปรีชาสามารถ นอกจากนี้พระองค์ทรงมีคุณูปการอุปถัมภ์ศิลปินทั้งหลายมาโดยตลอด ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงได้ทูลเกล้าถวายพระราชสมัญญา อัครศิลปิน ซึ่งแปลว่า ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ หรือ ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรวบรวมจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะของพระองค์ท่านไว้ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บจัดแสดงและสงวนรักษาผลงานของศิลปินแห่งชาติ ที่ หออัครศิลปิน แห่งนี้
 

ท่องเที่ยว

“อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
“อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” สัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 
“วันรัฐธรรมนูญ” เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งในวันนี้เอง เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เป็นฉบับแรก เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
 

ท่องเที่ยว

“ประยุทธ์” ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดเศวตฉัตร
“ประยุทธ์” ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดเศวตฉัตร
 
นายกรัฐมนตรี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักนายกรัฐมนตรี วัดเศวตฉัตร พร้อมถวายจตุปัจจัย 5,144,220 บาท ที่วัดเศวตฉัตร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (13 พ.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 

การเมือง

24 มิถุนายนปีนี้ ??
24 มิถุนายนปีนี้ ??
 
ในระหว่างหลายปีที่เกิดวิกฤตการเมือง วันที่ 24 มิถุนายนกลายเป็นหมุดหมายสำคัญเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มเคลื่อนไหวการเมืองในแบบที่ไม่ใช่ความหมายแบบเดิมๆ ไปแล้ว วันที่ 24 มิถุนาเริ่มกลายเป็นวันเคลื่อนไหวของนักเสรีนิยมก้าวหน้ารักประชาธิปไตยเฉพาะสีแดง นั่นยังไม่เท่าไหร่ แต่ที่ไม่ค่อยเข้าใจก็คือ ไหงมันกลายเป็นวันสัญลักษณ์ของการล้มเจ้าไปเสียอย่างงั้น!
 

คอลัมนิสต์