xs
xsm
sm
md
lg

พอร์ทัลเน็ท

PEA เปิดตัวโครงการซอฟต์แวร์สำเร็จรูป รซธ.ระยะที่2
PEA เปิดตัวโครงการซอฟต์แวร์สำเร็จรูป รซธ.ระยะที่2
 
นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก หรือ รซธ.ระยะที่ 2 พร้อมด้วยนายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานก
 

Cyber BIZ