xs
xsm
sm
md
lg

พลเมืองสงขลา

“ธันยพร เคี่ยมการ” ไม่ต้องเป็นผู้นำก็สามารถทำเพื่อคนอื่น เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนบนความยั่งยืน
“ธันยพร เคี่ยมการ” ไม่ต้องเป็นผู้นำก็สามารถทำเพื่อคนอื่น เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนบนความยั่งยืน
 
นั่นเพราะทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วว่า การพัฒนาชุมชนด้วยวิถีเกษตรยั่งยืน ไม่ใช่เพื่อความยั่งยืนของตนเองในวันนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้คนอื่นๆ และคนรุ่นต่อไปในวันข้างหน้า ของชุมชน ของสังคมนี้ด้วย
 

ภาคใต้

“นุชวรา ปูรณัน” ในระหว่างความสัมพันธ์ ผู้คน-ชุมชน-สิ่งแวดล้อม ใครกันที่ถูกหลงลืมทิ้งไว้ Eco School แหล่งเรียนรู้เพื่อการอยู่รอด
“นุชวรา ปูรณัน” ในระหว่างความสัมพันธ์ ผู้คน-ชุมชน-สิ่งแวดล้อม ใครกันที่ถูกหลงลืมทิ้งไว้ Eco School แหล่งเรียนรู้เพื่อการอยู่รอด
 
การปฏิรูปการศึกษาแบบปลอมๆ ของรัฐนั้นย่อมไม่นำไปสู่การพัฒนาใดๆ เราไม่มีทางไปสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ได้อย่างแท้จริงได้ หากยังอยู่ภายใต้สังคมที่ไม่เท่าเทียม และการศึกษาที่ไม่นำไปสู่การลดความไม่เป็นธรรมทางสังคม
 

ภาคใต้

“ณัฐกิตติ์ จันดำ” เกษตรกร 4.0 บริโภครู้ที่มา-ผลิตมีที่ไป ปลดล็อกผันผวน ยากจน ไร้สมดุล
“ณัฐกิตติ์ จันดำ” เกษตรกร 4.0 บริโภครู้ที่มา-ผลิตมีที่ไป ปลดล็อกผันผวน ยากจน ไร้สมดุล
 
ในสายตาของรัฐ ใครกันคือผู้กำหนดความเป็นไปของพื้นที่ดังกล่าว ใครเป็นผู้ได้รับความมั่นคง มั่งคัง ยังยืน ที่รัฐมอบให้ ใครจำต้องกลายเป็นผู้เสียสละ ตามวาทกรรมการพัฒนา “คนส่วนน้อยต้องเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่”
 

ภาคใต้