xs
xsm
sm
md
lg

พระเทพศีลวิสุทธิ์

มทภ.4 คนใหม่ พร้อมรับฟังแนวทางแก้ปัญหาความมั่นคง-ยาเสพติด
มทภ.4 คนใหม่ พร้อมรับฟังแนวทางแก้ปัญหาความมั่นคง-ยาเสพติด
 
พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เข้านมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราจั งหวัดนราธิวาส หลังได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ระบุว
 

ทันเหตุการณ์

น้ำสรง ผ้าไตรและเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อฉลองอายุวัฒนมงคล “พระเทพศีลวิสุทธิ์” ถึงนราฯแล้ว
น้ำสรง ผ้าไตรและเครื่องสักการะพระราชทานเพื่อฉลองอายุวัฒนมงคล “พระเทพศีลวิสุทธิ์” ถึงนราฯแล้ว
 
เลขาธิการ ศอ.บต.อัญเชิญน้ำสรง ผ้าไตรและเครื่องสักการะพระราชทาน นำไปจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล “พระเทพศีลวิสุทธิ์” เจ้าคณะ จ.นราธิวาส และงานพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์พี่น้องพุทธและมุสลิม
 

ภาคใต้