xs
xsm
sm
md
lg

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐

เดินสนุกเก็บภาพประทับใจกับ “13 จุดไฮไลต์ชวนชมรอบเกาะรัตนโกสินทร์”
เดินสนุกเก็บภาพประทับใจกับ “13 จุดไฮไลต์ชวนชมรอบเกาะรัตนโกสินทร์”
 
ถึงแม้ว่าพระราชพิธีมหามงคลที่สำคัญยิ่งของแผ่นดินไทย นั่นคือ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐” จะผ่านพ้นไปแล้ว แต่บริเวณรอบๆ เกาะรัตนโกสินทร์ก็ยังคงมีการประดับประดาด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ และในยามค่ำคืนยังมีการเปิดไฟที่ตกแต่งไว้ตามต้นไม้ อาคารต่างๆ ดูสวยงามชวนให้ออกมาถ่ายรูปกัน
 

ท่องเที่ยว

ชาวสตูลหาซื้อหนังสือพิมพ์ลงพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เก็บไว้เป็นที่ระลึก
ชาวสตูลหาซื้อหนังสือพิมพ์ลงพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เก็บไว้เป็นที่ระลึก
 
สตูล - ชาวสตูลหาซื้อหนังสือพิมพ์ที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เก็บไว้เป็นที่ระลึก และระลึกไว้เป็นประวัติว่าครั้งหนึ่งตนได้มีโอกาสร่วมชื่นชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ แห่งบรมราชจักรีวงศ์
 

ภาคใต้