xs
xsm
sm
md
lg

พบซากวาฬบรูด้า

สัตวแพทย์เผยผลผ่าท้องวาฬบรูด้าพบขาดสารอาหาร
สัตวแพทย์เผยผลผ่าท้องวาฬบรูด้าพบขาดสารอาหาร
 
น.ส.วัชรา ศากรวิมล สัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ชุมพร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวถึงกรณีพบซากวาฬบรูด้าลอยขึ้นอืดอยู่กลางทะเลอ่าวท่าชนะวานนี้ (20 มิ.ย.) และได้มีการลากเข้าฝั่งเพื
 

ทันเหตุการณ์