xs
xsm
sm
md
lg

ผลิตสิ่งทอ

ชมศักยภาพผู้ประกอบการสิ่งทอ Functional Textile ของไทยในงาน STYLE Bangkok
ชมศักยภาพผู้ประกอบการสิ่งทอ Functional Textile ของไทยในงาน STYLE Bangkok
 
พาณิชย์นำเทรนด์ผลักดันสิ่งทอไทยพร้อมรับยุค 4.0 ร่วมกับผู้ผลิตสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป นักออกแบบ และผู้ใช้งานจากกลุ่มการแพทย์ กีฬา และโรงแรม พัฒนาสินค้าสิ่งทอคุณสมบัติต่าง ๆ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ เสื้อผ้าสำหร
 

บันเทิง