xs
xsm
sm
md
lg

ปอเนาะอัลอูลูมุลอิสลามียะห์

เมื่องานประชาสัมพันธ์ไม่ใช่หน้าที่หลัก “ทหาร” จึงต้องคิดใหม่ทำอย่างไรให้ “กองทัพ” พ้นภาพผู้ร้าย?!
เมื่องานประชาสัมพันธ์ไม่ใช่หน้าที่หลัก “ทหาร” จึงต้องคิดใหม่ทำอย่างไรให้ “กองทัพ” พ้นภาพผู้ร้าย?!
 
โดยข้อเท็จจริงงานด้าน “การสื่อสารกับสังคม” ให้เกิด “ความน่าเชื่อถือ” งานลักษณะนี้ไม่ใช่งานในหน้าที่ของ “ทหาร” อยู่แล้ว แต่ควรจะมอบให้เป็นหน้าที่ของ “พลเรือน” เข้ามารับผิดชอบ เช่น ให้ฝ่ายปกครองรับไปดำเนินการ
 

ภาคใต้

ตัวแทนภาคประชาสังคมเข้าเยี่ยม “ปอเนาะควนดิน” หลังถูกสั่งปิด ร้องทุกฝ่ายเข้าช่วยเหลือ
ตัวแทนภาคประชาสังคมเข้าเยี่ยม “ปอเนาะควนดิน” หลังถูกสั่งปิด ร้องทุกฝ่ายเข้าช่วยเหลือ
 
ปัตตานี – แกนนำอาสาคลายทุกข์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเยี่ยม “ปอเนาะควนดิน” เพื่อให้กำลัง หลังปอเนาะถูกสั่งปิดจนกว่าจะดำเนินการขึ้นทะเบียนแล้วเสร็จ เรียกร้องทุกฝ่ายเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
 

ภาคใต้