xs
xsm
sm
md
lg

ประโยชน์และโทษของกัญชา

ครม.อนุมัติหลักการ-กำหนดเกณฑ์ร่างกฎกระทรวงฯ กัญชา
ครม.อนุมัติหลักการ-กำหนดเกณฑ์ร่างกฎกระทรวงฯ กัญชา
 
พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ตามท
 

ทันเหตุการณ์

นิด้าโพล ชี้คนไทย 86% เห็นด้วยใช้ "กัญชา" รักษาโรค 28% เสนอปลูกเสรี เกินครึ่งขอให้ใช้เฉพาะสถานที่อนุญาต
นิด้าโพล ชี้คนไทย 86% เห็นด้วยใช้ "กัญชา" รักษาโรค 28% เสนอปลูกเสรี เกินครึ่งขอให้ใช้เฉพาะสถานที่อนุญาต
 
นิด้าโพล เผย ปชช. 82% พอรับทราบกฎหมายให้ใช้ กัญชา ทางการแพทย์ 94% รู้ว่ายังต้องควบคุม เพราะเป็นยาเสพติด 86% เห็นด้วยนำมาใช้รักษาโรค ช่วยลดค่ายา เป็นทางเลือกการรักษา 39% มั่นใจรัฐควบคุมได้ ส่วนใหญ่เสนอให้ใช้เฉพาะสถานที่ที่รับอนุญ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต