xs
xsm
sm
md
lg

บีบไข่

ชกหมัดตรง : การเมืองไทยยุค 4.0 “พรรคใหม่” ทำไม “คิดเก่า ทำเก่า” แถมย่ำรอยเท้า “ลูกพี่เก่า” / นี่ก็ยุทธวิธีเก่าๆ เอาอำนาจรัฐ “บีบไข่” ฝาก “ส่งต่อ” เป็นทอดๆ / จับตา “ศพเจ้าอาวาส” ยังขลังไหม? “เสาไฟฟ้า” ได้เข้าสภาอีกหรือเปล่า?!
ชกหมัดตรง : การเมืองไทยยุค 4.0 “พรรคใหม่” ทำไม “คิดเก่า ทำเก่า” แถมย่ำรอยเท้า “ลูกพี่เก่า” / นี่ก็ยุทธวิธีเก่าๆ เอาอำนาจรัฐ “บีบไข่” ฝาก “ส่งต่อ” เป็นทอดๆ / จับตา “ศพเจ้าอาวาส” ยังขลังไหม? “เสาไฟฟ้า” ได้เข้าสภาอีกหรือเปล่า?!
 
สำหรับภาคใต้ก็ต้องรอดูว่า “แม่ธรณีบีบมวยผม” จะยังมีมนต์ขลังหรือเปล่า “เสาไฟฟ้า” ยังได้เป็น ส.ส.อีกหรือ “การเมืองไทย” ยังย่ำเท้าอยู่กับที่หรือไม่ และสุดท้ายกว่า 4 ปีของ “รัฐบาล คสช.” คือความสูญเปล่าของ “การปฏิรูปการเมือง” ไหม?!
 

ภาคใต้

ชกหมัดตรง : เมื่อ “ยุทธการหนองจิก” ทำให้ภาพ “สงครามศาสนา” ยิ่งเด่นชัด ถือเป็น 14 ปีแห่งความล้มเหลวของ “กองทัพ” และ 2 ปีแห่งความสูญเปล่าของ “แม่ทัพภาคที่ 4” ได้หรือไม่ / ถ้า “ท่านผู้นำ” สนใจดับไฟใต้สักนิดคงได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้น
ชกหมัดตรง : เมื่อ “ยุทธการหนองจิก” ทำให้ภาพ “สงครามศาสนา” ยิ่งเด่นชัด ถือเป็น 14 ปีแห่งความล้มเหลวของ “กองทัพ” และ 2 ปีแห่งความสูญเปล่าของ “แม่ทัพภาคที่ 4” ได้หรือไม่ / ถ้า “ท่านผู้นำ” สนใจดับไฟใต้สักนิดคงได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้น
 
เรื่องราวที่ “บานปลาย” จากยุทธการหนองจิกครั้งนี้สรุปได้คือ “ความแตกแยกขั้นรุนแรง” ระหว่างคนไทยพุทธกับมุสลิม และหากหน่วยงานความมั่นคงยังไม่ “ยี่หระ” แล้วนำมาเป็น “บทเรียน” สุดท้ายก็จะ “ซ้ำเติมไฟใต้” อย่างอยากที่จะหาที่สิ้นสุด
 

ภาคใต้