xs
xsm
sm
md
lg

บลู จิรารัตน์ ชานันโท

"ซัน" ลั่น "ครูบลู" มีคนของเขาอยู่แล้ว เราไม่มีอะไรกัน! ขอจบทุกอย่าง เริ่มต้นใหม่ ให้อภัยเพื่อน "ต้นหอม"
"ซัน" ลั่น "ครูบลู" มีคนของเขาอยู่แล้ว เราไม่มีอะไรกัน! ขอจบทุกอย่าง เริ่มต้นใหม่ ให้อภัยเพื่อน "ต้นหอม"
 
ซัน ประชากร เข้าใจเพื่อนปกป้อง ต้นหอม ลั่นยกโทษให้ ไม่ติดใจอะไรแล้ว อยากเริ่มต้นใหม่ หยอดต้นหอมเป็นคนที่ดีคนหนึ่ง พร้อมร่วมงาน แต่ไม่รู้อีกฝ่ายจะอยากร่วมงานกับตนหรือไม่ เปิดใจสัมพันธ์ บลู จิรารัตน์ ไม่มีอะไรเกินเลย ฝ่ายหญิงม
 

บันเทิง