xs
xsm
sm
md
lg

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

BAM ดัดแปลงทรัพย์ทรัพย์รพ.รองรับผู้ป่่วย-มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
BAM ดัดแปลงทรัพย์ทรัพย์รพ.รองรับผู้ป่่วย-มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์
 
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่ขยายวงกว้างอยู่ในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม และภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM
 

หุ้น

BAM ใช้ทรัพย์สินรอขายในเพชรบูรณ์เป็นโรงพยาบาลสนาม รับมือไวรัส COVID – 19
BAM ใช้ทรัพย์สินรอขายในเพชรบูรณ์เป็นโรงพยาบาลสนาม รับมือไวรัส COVID – 19
 
BAM หนุนจังหวัดเพชรบูรณ์รับมือวิกฤตเชื่อไวรัส COVID-19 ใช้ทรัพย์สินรอขายของบริษัทฯ เป็นโรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward) พร้อมมอบเงิน 500,000 บาท ให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์การแพทย์ที่เก
 

หุ้น

BAM ให้ จ.เพชรบูรณ์ใช้ทรัพย์สินรอการขาย เป็นโรงพยาบาลสนาม รับมือไวรัส COVID – 19
BAM ให้ จ.เพชรบูรณ์ใช้ทรัพย์สินรอการขาย เป็นโรงพยาบาลสนาม รับมือไวรัส COVID – 19
 
BAM ร่วมฝ่าวิกฤต COVID – 19 สนับสนุนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ใช้ทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ เป็นโรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward) พร้อมมอบเงิน 500,000 บาท ให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนย้าย และอุปกรณ์การแพทย์ท
 

News1

BAM มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างถังเก็บน้ำ
BAM มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างถังเก็บน้ำ
 
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมด้วย นายสมพร มูลศรีแก้วกรรมการผู้จัดการใหญ่และพนักงาน มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้า
 

หุ้น

BAM เปิดสำนักงานภูเก็ต รองรับธุรกิจปรับโครงสร้างหนี้-จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
BAM เปิดสำนักงานภูเก็ต รองรับธุรกิจปรับโครงสร้างหนี้-จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
 
ศูนย์ข่าวภูเก็ต – บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดสำนักงานภูเก็ต รองรับการขยายธุรกิจ พร้อมให้บริการปรับโครงสร้างหนี้ และจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรกับลูกค้า เผยภาพรวมสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้แล้วกว่า 1
 

ภาคใต้

BAM มั่นใจหลังเข้าตลาดฯ ศักยภาพการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตอบสนองภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
BAM มั่นใจหลังเข้าตลาดฯ ศักยภาพการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตอบสนองภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 
BAM มั่นใจหลังเข้าตลาดฯ ศักยภาพการแข่งขันเพิ่มขึ้น ตอบสนองภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ลั่นยังคงเป็นกลไกที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการแก้ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อช่วยสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กลับมาเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ และหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
 

หุ้น