xs
xsm
sm
md
lg

บริษัท อรินสิริแลนด์ จำกัด (มหาชน)

แขกไม่ได้รับเชิญ!! แฝงตัวมากับตัวแทนสหภาพฯ กมธ.ทางด่วนฯ เป็นงง “ผอ.กองความเสี่ยงฯ กทพ.”มาเป็น “พรายกระซิบ”คอยบอกบทผู้ชี้แจง **"เสี่ยเฮ้ง"เมืองชลฯ โชว์พาว ดูด"เสี่ยลาว"ศรีสะเกษ จากเพื่อแม้ว มาเสริมแกร่งให้พรรค
แขกไม่ได้รับเชิญ!! แฝงตัวมากับตัวแทนสหภาพฯ กมธ.ทางด่วนฯ เป็นงง “ผอ.กองความเสี่ยงฯ กทพ.”มาเป็น “พรายกระซิบ”คอยบอกบทผู้ชี้แจง **"เสี่ยเฮ้ง"เมืองชลฯ โชว์พาว ดูด"เสี่ยลาว"ศรีสะเกษ จากเพื่อแม้ว มาเสริมแกร่งให้พรรค
 
แขกไม่ได้รับเชิญ!! แฝงตัวมากับตัวแทนสหภาพฯ กมธ.ทางด่วนฯ เป็นงง “ผอ.กองความเสี่ยงฯ กทพ.”มาเป็น “พรายกระซิบ”คอยบอกบทผู้ชี้แจง **เสี่ยเฮ้งเมืองชลฯ โชว์พาว ดูดเสี่ยลาวศรีสะเกษ จากเพื่อแม้ว มาเสริมแกร่งให้พรรค
 

การเมือง

ข่าวปนคน คนปนข่าว
ข่าวปนคน คนปนข่าว
 
แขกไม่ได้รับเชิญ!! แฝงตัวมากับตัวแทนสหภาพฯ กมธ.ทางด่วนฯ เป็นงง “ผอ.กองความเสี่ยงฯ กทพ.”มาเป็น “พรายกระซิบ”คอยบอกบทผู้ชี้แจง จน“เสี่ยโจ้-ยุทธพงศ์” โวยว่า มาได้ไง... งงหนักกว่าเก่าจะลงมติเชิญ “ผู้แทนบีอีเอ็ม”มาชี้แจง“หมอระวี”โพล่งขึ้นมาเบรกเฉย ทั้งที่เป็นตัวเอกของท้องเรื่องแท้ๆ
 

ผู้จัดการรายวัน