xs
xsm
sm
md
lg

บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย)

“โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบู” ของจริง!!! รัฐบาลเมียนมาประทับตรารับรองการซื้อขายไฟอย่างเป็นทางการแล้ว
“โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบู” ของจริง!!! รัฐบาลเมียนมาประทับตรารับรองการซื้อขายไฟอย่างเป็นทางการแล้ว
 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบูประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา (พม่า) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 220เมกะวัตต์ (MW) เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับประทับตราลงนามรับรองการซื้อขายไฟฟ้า จากกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมา (Ministry of Electricity and Energy : MOEE) อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 15พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุนทั้งสาม SCN-ECF-META และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการมินบูมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ก่อนหน้านี้ได้รับเกียรติจาก นาง อองซานซูจี ที่ปรึกษาประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา เป็นประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ
 

หุ้น