xs
xsm
sm
md
lg

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

อินไซเดอร์หุ้นไร้ยางอาย / สุนันท์ ศรีจันทรา
อินไซเดอร์หุ้นไร้ยางอาย / สุนันท์ ศรีจันทรา
 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศลงโทษ กลุ่มผู้นำข้อมูลภายในมาใช้แสวงหาประโยชน์จากการซื้อขายหุ้น (อินไซเดอร์เทรดดิ้ง) ถึง 2 คดี สะท้อนถึงพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบ
 

หุ้น