xs
xsm
sm
md
lg

บจ. ไทย

ตลาดหลักทรัพย์ไทยเจ๋ง!! หนึ่งเดียวในเอเชีย – 1 ใน 10 ของโลกด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของ บจ.
ตลาดหลักทรัพย์ไทยเจ๋ง!! หนึ่งเดียวในเอเชีย – 1 ใน 10 ของโลกด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของ บจ.
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 จากตลาดหลักทรัพย์ 49 แห่งทั่วโลก ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่โดดเด่นของ บจ. และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ Top 10
 

Green Innovation & SD

ตลาดหุ้นไทย ติด Top 10 ตลาดหุ้นโลกด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของ บจ.
ตลาดหุ้นไทย ติด Top 10 ตลาดหุ้นโลกด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของ บจ.
 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 จากตลาดหลักทรัพย์ 49 แห่งทั่วโลก ด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนที่โดดเด่นของ บจ. และเป็นตลาดหลักทรัพย์เอเชียเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ Top 10 จากผลการจัดอันดับในรายงาน “Measuring Sust
 

หุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอบเทรนด์ลงทุนยั่งยืน เพิ่มข้อมูลความยั่งยืนของ บจ.ใน settrade.com
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอบเทรนด์ลงทุนยั่งยืน เพิ่มข้อมูลความยั่งยืนของ บจ.ใน settrade.com
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ. ไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยรวบรวม “ESG Information” หรือข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ทั้งรายชื่อหุ้นในดัชนีความยั่งยืน
 

หุ้น

บจ.ฉวยจังหวะดัชนี ฯ ดิ่งเหว ควักทุนซื้อหุ้นคืนกว่า 7 หมื่นล้าน
บจ.ฉวยจังหวะดัชนี ฯ ดิ่งเหว ควักทุนซื้อหุ้นคืนกว่า 7 หมื่นล้าน
 
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯดิ่งเหว ฉุดราคาหุ้นของ บจ. ไทยทรุดหนักต่อเนื่องหลายแห่งจึงเร่งซื้อหุ้นคืน เพราะบริษัทราคาหุ้นถูกจนน่าใจหาย ด้าน ก.ล.ต. เร่งหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แก้ไขกฎกระทรวง เหตุมีกรอบจำกัดของ
 

หุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยปี 63 มุ่งสร้างการเติบโตอย่างสมดุล-ยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยปี 63 มุ่งสร้างการเติบโตอย่างสมดุล-ยั่งยืน
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยปี 2563 ครบรอบปีที่ 45 สร้างการเติบโตไปพร้อมกันทั้งตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (Growing Together for Inclusive Well-being) ปรับรูปแบบการทำงานและขยายธุรกิจ ภายใต้กรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2563-2565) มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและต่อยอดธุรกิจใหม่ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน
 

Green Innovation & SD

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยปี 63 มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยปี 63 มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยั่งยืน
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยปี 2563 ครบรอบปีที่ 45 สร้างการเติบโตไปพร้อมกันทั้งตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (Growing Together for Inclusive Well-being) ปรับรูปแบบการทำงานและขยายธุรกิจ ภายใต้กรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2563-2565) มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและต่อยอดธุรกิจใหม่ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน
 

หุ้น

ก.ล.ต. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูล audit adjustments ของ บจ.
ก.ล.ต. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูล audit adjustments ของ บจ.
 
ก.ล.ต. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) แก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 (audit adjustments) ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของไทย เพื่อให้ผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบของ บจ. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับรายการบัญชีที่ บจ. มักบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง และผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องให้แก้ไข รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงินในตลาดทุนให้ดียิ่งขึ้น
 

หุ้น

ธุรกิจไทยให้ความสำคัญ ESG ต่อเนื่อง! ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 98 บจ. ในหุ้นยั่งยืน ปี 2562
ธุรกิจไทยให้ความสำคัญ ESG ต่อเนื่อง! ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 98 บจ. ในหุ้นยั่งยืน ปี 2562
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 มีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รับคัดเลือก 98 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงพัฒนาการด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ บจ. ไทย
 

Green Innovation & SD

7 บจ.ไทยเฮ! ครองแชมป์ความยั่งยืนใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลกในดัชนี DJSI
7 บจ.ไทยเฮ! ครองแชมป์ความยั่งยืนใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลกในดัชนี DJSI
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) โดดเด่นด้านความยั่งยืนในระดับโลก ล่าสุดการประกาศรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2562 บจ. ไทย 20 แห่ง ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI โดย ADVANC เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ในปีนี้ และในจำนวนนี้ 7 บจ.ไทยมีคะแนนเป็นที่หนึ่งใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 11 บจ.อยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI World โดยไทยเป็นประเทศที่มี บจ.ได้รับคัดเลือกสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บจ.ไทยจนโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 

Green Innovation & SD

7 บจ.ไทย ครองแชมป์ความยั่งยืน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลกในดัชนีDJSI
7 บจ.ไทย ครองแชมป์ความยั่งยืน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลกในดัชนีDJSI
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) โดดเด่นด้านความยั่งยืนในระดับโลก ล่าสุดการประกาศรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI)ประจำปี 2562 บจ. ไทย 20 แห่ง ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีDJSI โดย ADVANC เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ในปีนี้ และในจำนวนนี้7 บจ. ไทยมีคะแนนเป็นที่หนึ่งใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม และ11 บจ. อยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI World โดยไทยเป็นประเทศที่มี บจ. ได้รับคัดเลือกสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่6 ตอกย้ำการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บจ. ไทยจนโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 

หุ้น

GPSCลั่นสิ้นปีนี้มีกำลังผลิตไฟพุ่ง 5พันMW กันเงิน4หมื่นล.ไล่ซื้อหุ้นGLOWจากรายย่อย
GPSCลั่นสิ้นปีนี้มีกำลังผลิตไฟพุ่ง 5พันMW กันเงิน4หมื่นล.ไล่ซื้อหุ้นGLOWจากรายย่อย
 
GPSC ทุ่มอีก 4หมี่นล้านบาทซื้อหุ้นGLOW 30.89%จากรายย่อย ก่อนเพิกถอนGLOW ออกจากตลาดหลักทรัพย์ หลังจากควักเงิน 9.3 หมื่นล้านบาท ซื้อหุ้นGLOW 69.11%จากENGIE แล้ว ย้ำหากได้หุ้นGLOWเกิน80%ก็จะเพิกถอนบริษัทแน่อย่างเร็วสุดในปลายปีนี้ ย
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

แอพเพิลเวลธ์ ลุ้น SET มี.ค.แกว่งตัวรอผลการเจรจการค้าสหรัฐ-จีน ผลเลือกตั้งไทย
แอพเพิลเวลธ์ ลุ้น SET มี.ค.แกว่งตัวรอผลการเจรจการค้าสหรัฐ-จีน ผลเลือกตั้งไทย
 
บล.แอพเพิลเวลธ์คาดดัชนีหุ้นไทยเดือนมี.ค.62 เคลื่อนไหวในกรอบระดับ 1,630–1,680 จุด ได้รับผลดีจากเฟดส่งสัญญาณการชะลอขึ้นดอกเบี้ยปีนี้ ส่วนการเจรจาการค้าสหรัฐ–จีน เลื่อนเส้นตายขึ้นภาษีสินค้านำเข้าออกไป ขณะที่คาดการณ์บจ.จ่ายปันผลรวม 5.19 แสนลบ.ประเมินผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ย 3.3% และสรุปเลือกตั้งส.ส.วันที่ 24 มี.ค.62 ช่วยหนุนบริโภคฟื้น เงินทุนต่างชาติไหลเข้า แนะลงทุนกลุ่มค้าปลีก ท่องเที่ยว เน้นหุ้นใหญ่ปันผลดี TISCO , KKP , PSH , QH , PTTGC , ASEFA , WHAUP
 

หุ้น

ตลท.ประกาศแล้ว! รายชื่อ 79 บจ.หุ้นยั่งยืนประจำปี’61 เพิ่มจากปีก่อน 14 บจ.
ตลท.ประกาศแล้ว! รายชื่อ 79 บจ.หุ้นยั่งยืนประจำปี’61 เพิ่มจากปีก่อน 14 บจ.
 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment: THSI ประจำปี 2561 จำนวน 79 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) เพิ่มขึ้น 14 บจ. จากปี 2560 สะท้อนว่า บจ. ไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน การนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
 

Green Innovation & SD