xs
xsm
sm
md
lg

นิติบุคคลไทย

DSI ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวน กรณี คนต่างด้าวให้นิติบุคคลไทยเป็นนอมินี ประกอบธุรกิจต้องห้าม
DSI ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวน กรณี คนต่างด้าวให้นิติบุคคลไทยเป็นนอมินี ประกอบธุรกิจต้องห้าม
 
ประจวบคีรีขันธ์ - DSI ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวน กรณี คนต่างด้าวให้นิติบุคคลไทยเป็นนอมินี ประกอบธุรกิจต้องห้ามของคนต่างด้าว ขายบ้านจัดสรรหลายโครงการ รวมมูลค่า 240 ล้านบาท ในลักษณะหลอกลวงผู้บริโภค และไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ในพื้นที
 

ภูมิภาค