xs
xsm
sm
md
lg

นายทีบอร์ พานดิ

ซิตี้แบงก์-แจงอยู่ระหว่างกระบวนการออกจากธุรกิจ-ลูกค้าธนาคารยังทำธุรกรรมได้ตามปกติ
ซิตี้แบงก์-แจงอยู่ระหว่างกระบวนการออกจากธุรกิจ-ลูกค้าธนาคารยังทำธุรกรรมได้ตามปกติ
 
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ประกาศแจ้งผู้ใช้บริการในประเทศไทยยังคงดำเนินการให้บริการทุกประเภทธุรกรรมตามปกติ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารทั้งในส่วนบัตรเครดิตและบริการทางการเงิน รวมถึงสิทธิประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ลูกค้ายังคงใช้บ
 

หุ้น

ซิตี้ปรับยุทธศาสตร์มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าสถาบัน-แจงขณะนี้ยังให้บริการในไทยตามปกติ
ซิตี้ปรับยุทธศาสตร์มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าสถาบัน-แจงขณะนี้ยังให้บริการในไทยตามปกติ
 
ซิตี้กรุ๊ป ประกาศเปลี่ยนแปลงการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ในกลุ่มธนกิจบุคคลระหว่างประเทศ (Global Consumer Banking) ที่ดำเนินการอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) รวมทั้งหมด 13 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บาห
 

หุ้น