xs
xsm
sm
md
lg

นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัลบริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Rising Star Sustainability ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัลบริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Rising Star Sustainability ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น
 
อีสท์ วอเตอร์ ปลื้มติด 1 ใน 98 บริษัทหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท เน้นการดำเนินธุ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

"อีสท์ วอเตอร์"-"ยูยู" รับเหรียญทอง “โครงการบริษัทเกษียณสุข”
"อีสท์ วอเตอร์"-"ยูยู" รับเหรียญทอง “โครงการบริษัทเกษียณสุข”
 
อีสท์ วอเตอร์ และยูยู ร่วมพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “โครงการบริษัทเกษียณสุข” - บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โดยนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และบริษัท ยูน
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อีสท์ วอเตอร์ คืบหน้าโครงการให้บริการน้ำ เดินหน้ารุกทั้งในและนอกพื้นที่อีอีซี
อีสท์ วอเตอร์ คืบหน้าโครงการให้บริการน้ำ เดินหน้ารุกทั้งในและนอกพื้นที่อีอีซี
 
อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจรในหลายพื้นที่ เดินหน้าเน้นทั้งในและนอกพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้งระยอง ราชบุรีและอยุธยา สู่การเป็นผู้นำของการให้บริการน้ำแบบครบวงจรของประเทศ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

EASTW รุกขายน้ำใน-นอก EEC ยกระดับให้บริการน้ำครบวงจร
EASTW รุกขายน้ำใน-นอก EEC ยกระดับให้บริการน้ำครบวงจร
 
ผู้จัดการรายวัน 360 ํ- อีสท์ วอเตอร์ เผยความคืบหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจรในหลายพื้นที่ เดินหน้าเน้นทั้งในและนอกพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้งระยอง ราชบุรีและอยุธยา สู่การเป็นผู้นำของการให้บริการน้ำ
 

หุ้น

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) พบนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) พบนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
 
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) พบนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน– บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โดยนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายสมบัติ อยู
 

หุ้น