xs
xsm
sm
md
lg

นพดล กรรณิกา

ซูเปอร์โพล พอใจแจกเงิน ลดค่าไฟ เชื่อหมดโควิดขัดแย้งต่อ รัฐปรองดองไม่สำเร็จ
ซูเปอร์โพล พอใจแจกเงิน ลดค่าไฟ เชื่อหมดโควิดขัดแย้งต่อ รัฐปรองดองไม่สำเร็จ
 
ผอ.ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจพอใจมาตรการแจกเงินช่วงโควิด-19 ที่สุด ลดค่าไฟรองมาและต้องการให้ขยายต่อ ส่วนมากมองเป็นผลงานทีมครม.ควรรักษาไว้ มองความขัดแย้งการเมืองหลังโควิด ค่อนข้างมาก รัฐปรองดองไม่สำเร็จ
 

การเมือง

โพลเผย ปชช.ปลื้มมาตรการแจกเงิน หวังรัฐบาลขยายเวลาลดค่าไฟ ห่วงการเมืองขัดแย้งหลังโควิด-19
โพลเผย ปชช.ปลื้มมาตรการแจกเงิน หวังรัฐบาลขยายเวลาลดค่าไฟ ห่วงการเมืองขัดแย้งหลังโควิด-19
 
นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สามัคคีปรองดอง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก
 

ทันเหตุการณ์

โพลชี้”ลุงตู่” เรตติ้งพุ่ง โควิด”เอาอยู่”
โพลชี้”ลุงตู่” เรตติ้งพุ่ง โควิด”เอาอยู่”
 
ซูเปอร์โพลระบุคนหนุนรัฐบาลลุงตู่เพิ่มขึ้น คนค้านรัฐบาลลดลง หลังยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ลด ทั้งยังพบว่าคนมีสุขใจในมาตรการลดราคาสินค้าจำเป็น แนะรัฐออกมาตรการ“ฟรีสร้างอาชีพ”เพื่อสนับสนุนการทำมาหากิน ไม่ใช่รอแบมือขอเงินจากรัฐ
 

ผู้จัดการรายวัน

"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"ช่วยไทยยับยั้งโควิด-19 ดีกว่าชาติอื่น "บิ๊กตู่"ได้คะแนน 8.24 เต็ม 10 ทุ่มเทแก้ปัญหา
"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"ช่วยไทยยับยั้งโควิด-19 ดีกว่าชาติอื่น "บิ๊กตู่"ได้คะแนน 8.24 เต็ม 10 ทุ่มเทแก้ปัญหา
 
นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ร่วมกับ ดร.พนม สีหาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าขจัดโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุ
 

ทันเหตุการณ์

ซูเปอร์โพลชี้ลดค่า“ไฟฟ้า -น้ำมัน”โดนใจประชาชนช่วงโควิด-19
ซูเปอร์โพลชี้ลดค่า“ไฟฟ้า -น้ำมัน”โดนใจประชาชนช่วงโควิด-19
 
นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อะไรโดนใจประชาชนช่วงโควิด-19 ในด้านสังคม จำนวน 1,358 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 – 24 เมษายน 2563 พบว่า ร้อยละ 70.8% ระบุการดูแล รักษา ฟื้นฟู ผู้ติดเชื้อขอ
 

ทันเหตุการณ์

ซูเปอร์โพลชี้ ปชช.วิตกกังวลโควิด-19 ไม่มีความสุขเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋า
ซูเปอร์โพลชี้ ปชช.วิตกกังวลโควิด-19 ไม่มีความสุขเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋า
 
ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจด้วยวิธีผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งในและนอกโลกโซเชียลมีเดีย เรื่อง ความต้องการของประชาชน รอดพ้นโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,124 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 8
 

ทันเหตุการณ์

ซูเปอร์โพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ไม่รับสิ่งที่นายกฯ พูดเพราะไม่ตอบโจทย์ ขาดข้อมูลที่ดี แนะลดบทบาททีมโฆษก
ซูเปอร์โพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ไม่รับสิ่งที่นายกฯ พูดเพราะไม่ตอบโจทย์ ขาดข้อมูลที่ดี แนะลดบทบาททีมโฆษก
 
นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ทำไมคนไม่รับสิ่งที่นายกฯ พูด กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,306
 

ทันเหตุการณ์

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม ภัยแล้ง กับ โควิด
สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม ภัยแล้ง กับ โควิด
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ภัยแล้ง กับ โควิด กรณีศึกษา เสียงเกษตรกร ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,142 ตัวอย่าง ด
 

Online Section

โพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวไวรัสโควิด-19 ตระหนักดูแลสุขภาพ
โพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวไวรัสโควิด-19 ตระหนักดูแลสุขภาพ
 
ผช.ศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การรับรู้ของประชาชนต่อโรคโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
 

ทันเหตุการณ์

SUPER POLL เผย ปชช.ตื่นตัวสถานการณ์โควิด-19 ซื้อประกันสุขภาพมากที่สุด
SUPER POLL เผย ปชช.ตื่นตัวสถานการณ์โควิด-19 ซื้อประกันสุขภาพมากที่สุด
 
ผช.ศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ซื้อประกันสุขภาพช่วงระบาดโควิด-19 กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Re
 

ทันเหตุการณ์

ซูเปอร์โพลเผย ปชช.เซ็งการเมือง สนใจข่าว PM 2.5 มากกว่าการซักฟอก เชื่อ '3ป.'ผ่านฉลุย
ซูเปอร์โพลเผย ปชช.เซ็งการเมือง สนใจข่าว PM 2.5 มากกว่าการซักฟอก เชื่อ '3ป.'ผ่านฉลุย
 
นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อภิปรายไม่ไว้วางใจ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านเสียงประชาชนในโลกโ
 

ทันเหตุการณ์

SUPER POLL เผย ปชช.ส่วนใหญ่เป็นคอการเมืองศึกซักฟอกระดับปานกลาง
SUPER POLL เผย ปชช.ส่วนใหญ่เป็นคอการเมืองศึกซักฟอกระดับปานกลาง
 
ผช.ศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คอการเมืองกับการซักฟอกรัฐบาล กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และก
 

ทันเหตุการณ์

ซูเปอร์โพลเผย ปชช.กลัวอดตายมากกว่าโรคระบาด พอใจรัฐบาลใส่ใจแก้ปัญหา
ซูเปอร์โพลเผย ปชช.กลัวอดตายมากกว่าโรคระบาด พอใจรัฐบาลใส่ใจแก้ปัญหา
 
ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง การควบคุมโรคโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,302 ตัวอย่างเมื่อถามถึงปัญหาสุขภาพของตนเองหรือคนใกล้ชิดที่ติดต่อจากไวร
 

ทันเหตุการณ์

ซูเปอร์โพลเผยคนไทยตื่นตัวดูแลสุขภาพจากการระบาดไวรัสโคโรนา เชื่อมือหมอ-สธ.ไทยเอาอยู่
ซูเปอร์โพลเผยคนไทยตื่นตัวดูแลสุขภาพจากการระบาดไวรัสโคโรนา เชื่อมือหมอ-สธ.ไทยเอาอยู่
 
ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงประชาชนต่อโรคโคโรนา กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่าน เสียงปร
 

ทันเหตุการณ์

ซูเปอร์โพล เผย ปชช.พอใจ ตร.จับโจรปล้นทองลพบุรี 96.9%
ซูเปอร์โพล เผย ปชช.พอใจ ตร.จับโจรปล้นทองลพบุรี 96.9%
 
ผช.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความคิดเห็นต่อผลงานตำรวจ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศต่อกรณีตำรวจสามารถจับคนร้ายปล้นยิงชิงทองที่ลพบุร
 

ทันเหตุการณ์

ซูเปอร์โพลเผย ปชช.สะเทือนใจเหตุฆ่าชิงทรัพย์ร้านทอง แนะยกระดับเหตุการณ์เป็นเรื่องความมั่นคง หนุนคงโทษประหาร
ซูเปอร์โพลเผย ปชช.สะเทือนใจเหตุฆ่าชิงทรัพย์ร้านทอง แนะยกระดับเหตุการณ์เป็นเรื่องความมั่นคง หนุนคงโทษประหาร
 
ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ข่าวที่ประชาชนสนใจ กับ ความสะเทือนใจของประชาชน คนปล้นร้านทอง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,168 คนจากผลสำรวจ เมื่อถามถึงข่
 

ทันเหตุการณ์

ซูเปอร์โพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่มองว่ายังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนรัฐบาล
ซูเปอร์โพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่มองว่ายังไม่ถึงเวลาเปลี่ยนรัฐบาล
 
ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง โอกาสรัฐบาลในสภาวะปัจจุบัน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,105 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการว
 

ทันเหตุการณ์

"สนธิรัตน์"ยันรัฐบาลยังปึ้ก  ไม่หวั่นซักฟอก-งบฯ63ฉลุย
"สนธิรัตน์"ยันรัฐบาลยังปึ้ก ไม่หวั่นซักฟอก-งบฯ63ฉลุย
 
สนธิรัตน์ มั่นใจ ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63 ผ่านฉลุย ไม่หวั่นรมว.ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยันพรรคร่วมรัฐบาลเสถียรภาพยังปึ๊ก โยน กมธ.ศึกษารธน. เคาะเองปมโล๊ะ 6 ส.ว.โควต้า ผบ.เหล่าทัพ โพลชี้ ประชาชนหนุนแก้รธน. โละ ผบ.เหล่าทัพพ้น ส.ว. มองไม่เหมาะรับเงินซ้ำซ้อนหลายทาง
 

ผู้จัดการรายวัน

ซูเปอร์โพลชี้ลางร้ายรัฐบาล พลังเงียบลดคนต้านเพิ่ม เหตุสื่อสารแพ้ คนตัดสินด้วยอารมณ์เหตุผลตามหลัง
ซูเปอร์โพลชี้ลางร้ายรัฐบาล พลังเงียบลดคนต้านเพิ่ม เหตุสื่อสารแพ้ คนตัดสินด้วยอารมณ์เหตุผลตามหลัง
 
ซูเปอร์โพลเผยกลุ่มพลังเงียบแนวโน้มลด ขณะฝ่ายไม่เอารัฐบาลเพิ่ม “นพดล กรรณิกา”ระบุเป็นลางร้าย เหตุฝ่ายจัดการสื่อสารของรัฐบาลเล่นคนละบท จึงแพ้มาตลอด ชี้อีกฝ่ายเน้นปลุกอารมณ์ความรู้สึก ขณะฝ่ายนายกฯ เน้นเหตุผล แต่คนจะเลือกตัดสินด้วยอาร
 

การเมือง

ซูเปอร์โพลเผยปี 62 ปชช.สุขที่สุดได้เลือกตั้ง-ทุกข์ปากท้อง-เซ็งแย่งชิงอำนาจ โดนใจบัตรสวัสดิการ “สนธิรัตน์”สุดยอด รมต.แก้รากหญ้า
ซูเปอร์โพลเผยปี 62 ปชช.สุขที่สุดได้เลือกตั้ง-ทุกข์ปากท้อง-เซ็งแย่งชิงอำนาจ โดนใจบัตรสวัสดิการ “สนธิรัตน์”สุดยอด รมต.แก้รากหญ้า
 
ซูเปอร์โพลเผยที่สุดการเมืองปี 62 สุขที่สุดได้เลือกตั้ง นโยบายโดนใจที่สุด บัตรสวัสดิการ-ชิมช้อปใช้ สุดยอดรัฐมนตรีแก้ปัญหารากหญ้า “สนธิรัตน์-อุตตม” ทุกข์ที่สุดเรื่องปากท้องค่าครองชีพ เซ็งที่สุดการเมืองแย่งชิงอำนาจ กังวลที่สุดการเมือ
 

การเมือง

หมายเรียก”ธนาธร”ผิดพรบ.ชุมนุมฯ โพลชี้เรตติ้ง"อนาคตใหม่"วูบ-อยู่ยาก
หมายเรียก”ธนาธร”ผิดพรบ.ชุมนุมฯ โพลชี้เรตติ้ง"อนาคตใหม่"วูบ-อยู่ยาก
 
ตำรวจออกหมายเรียก'ธนาธร-พวก' รับทราบข้อหา 27ธ.ค.นี้ คดีจัดชุมชุม แฟลชม็อบ ผิด พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ศาลรธน.ไม่รับคำขอพรรคอนาคตใหม่ ขอไต่สวน ปมถูกร้องล้มล้างการปกครอง ด้านซูเปอร์โพล ระบุ เรตติ้ง ธนาธร ทรุดหนัก หลังอนาคตใหม่ชวนคนลงถนนทั้งเรื่องขับ 4 ส.ส. และยังเจอปม กกต.ยื่นยุบพรรค ฟันธง อยู่ยาก จตุพร เตือนระวังบ้านเมืองซ้ำรอย '6 ตุลาฯ19' จากการจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง-วิ่งเชียร์ลุง-แฟลชม็อบ-เวทีต้านพวกชังชาติ
 

ผู้จัดการรายวัน

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจปชช.ร้อยละ  73.1 พอใจ ตร.จับกุม คนขับรถประมาทปีใหม่
ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจปชช.ร้อยละ 73.1 พอใจ ตร.จับกุม คนขับรถประมาทปีใหม่
 
ผลสำรวจซูเปอร์โพล ชี้ ปชช.ส่วนใหญ่กังวลปัญหารถติดช่วงเทศกาลปีใหม่ มีแนวโน้มดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ พบร้อยละ 73.1 มีความสุขเมื่อเห็น ตร.จับกุมคนขับรถประมาทหวาดเสียววันนี้(19 ธ.ค.)สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ร
 

อาชญากรรม

"บิ๊กตู่"แนะธนาธรไปสู้ในศาลฯ โพลชี้ส.ส.ซบรัฐบาล เพื่อนเก่าเตือนเข้าทาง”แม้ว”
"บิ๊กตู่"แนะธนาธรไปสู้ในศาลฯ โพลชี้ส.ส.ซบรัฐบาล เพื่อนเก่าเตือนเข้าทาง”แม้ว”
 
บิ๊กตู่ ห่วงความปลอดภัยประชาชน หลังธนาธรปลุกม็อบ ชี้ไร้เหตุผลชุมนุม หากธนาธรยอมรับกติกา มั่นใจว่าไม่ผิดให้ไปสู้ในชั้นศาลฯ ปิยบุตร ปลุกระดมต่อ ทวีตภาพแฟลชม็อบ ติดแฮชแท็ก #ไม่ถอยไม่ทน #กลัวที่ไหน ช่อ อ้างม็อบที่ออกมาเพราะทนความอยุติธรรมไม่ไหว ระบุแกนนำพรรคไปร่วมงาน วิ่งไล่ลุงแน่ ด้านอดีตเพื่อนธนาธร โพสต์เตือน จากขุนกลายเป็นเป็นหมาก นำม็อบลงถนนเข้าทาง แม้ว รอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ซูเปอร์โพลเผยประชาชนมอง อนาคตใหม่ ถ้าถูกยุบพรรคก็ยังมีทางออก ที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรง ชี้ช่อง ส.ส.ควรย้ายซบฝั่งรัฐบาล
 

ผู้จัดการรายวัน

"ซูเปอร์โพล"แนะหาก อนค.ถูกยุบ ส.ส.ควรย้ายร่วมรัฐบาล หวั่นความแตกแยกทำเศรษฐกิจแย่
"ซูเปอร์โพล"แนะหาก อนค.ถูกยุบ ส.ส.ควรย้ายร่วมรัฐบาล หวั่นความแตกแยกทำเศรษฐกิจแย่
 
ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจหาก อนค.ถูกยุบ ปชช.กว่าร้อยละ 51 เห็นว่า ส.ส.พรรคควรย้ายเข้าพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อความอยู่รอดและแก้ปัญหาประชาชนได้ ร้อยละ 82.5 ห่วงความขัดแย้งทำเศรษฐกิจแย่ แต่เชื่อมีทางออกตามระบอบประชาธิปไตย
 

การเมือง

ซูเปอร์โพลเผย ปชช.แนะ ส.ส.อนาคตใหม่ซบรัฐบาลเพื่อความอยู่รอด ชี้ไม่มีใครทำบ้านเมืองสงบได้เท่า'3 ป.'
ซูเปอร์โพลเผย ปชช.แนะ ส.ส.อนาคตใหม่ซบรัฐบาลเพื่อความอยู่รอด ชี้ไม่มีใครทำบ้านเมืองสงบได้เท่า'3 ป.'
 
ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ทางรอดอนาคตใหม่ กับ เสียงประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านเ
 

ทันเหตุการณ์

"ชิมช้อปใช้"ได้ผล  โพลชี้ฐานสนับสนุน"ลุงตู่"เพิ่ม
"ชิมช้อปใช้"ได้ผล โพลชี้ฐานสนับสนุน"ลุงตู่"เพิ่ม
 
ซูเปอร์โพล เผยฐานสนับสนุนรัฐบาล ประยุทธ์ ในเดือนพ.ย.กระเตื้องขึ้น มาอยู่ที่ร้อยละ 25.6 จากโครงการ ชิมช้อปใช้ และมาตรการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส่วนผู้ไม่สนับสนุน ลดลงเหลือร้อยละ 25.4 ขณะกลุ่มพลังเงียบยังเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด ร้อยละ 49.0
 

ผู้จัดการรายวัน

"ซูเปอร์โพล"เผย"ชิมช้อปใช้"ดันฐานสนับสนุน"ลุงตู่"เพิ่ม เสียงต้านลด
"ซูเปอร์โพล"เผย"ชิมช้อปใช้"ดันฐานสนับสนุน"ลุงตู่"เพิ่ม เสียงต้านลด
 
ซูเปอร์โพลเผยฐานสนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์ในเดือน พ.ย.กระเตื้องขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 25.6 จากชิมช้อปใช้และมาตรการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ส่วนผู้ไม่สนับสนุนลดลงเหลือร้อยละ 25.4 ขณะกลุ่มพลังเงียบยังเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดร้อยละ 49.0
 

การเมือง

ซูเปอร์โพลระบุมีความเป็นไปได้ก้าวข้าม"ทักษิณ"มอง"บิ๊กตู่"ยิ้มยากแต่ผลงานยั่งยืนกว่
ซูเปอร์โพลระบุมีความเป็นไปได้ก้าวข้าม"ทักษิณ"มอง"บิ๊กตู่"ยิ้มยากแต่ผลงานยั่งยืนกว่
 
าผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ทำอย่างไรเราจึงก้าวข้ามทักษิณได้ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่าน
 

ทันเหตุการณ์

ซูเปอร์โพลยก"บิ๊กตู่"ทำงานหนัก กล้าคิด กล้าทำ มือสะอาด-'3 ป.'มีบารมีคุมผู้มีอิทธิพล
ซูเปอร์โพลยก"บิ๊กตู่"ทำงานหนัก กล้าคิด กล้าทำ มือสะอาด-'3 ป.'มีบารมีคุมผู้มีอิทธิพล
 
ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ภาพลักษณ์ ครม. ในใจประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,212 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการว
 

ทันเหตุการณ์

ข้อมูลใหม่เพื่อไทยหนาว มวลชนชิ่งไปหา “ลุงตู่” !?
ข้อมูลใหม่เพื่อไทยหนาว มวลชนชิ่งไปหา “ลุงตู่” !?
 
ดังนั้นอย่าได้แปลกใจเมื่อสถานการณ์และบรรยากาศเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะการที่ฝ่ายรัฐบาลได้ใจมวลชนเข้ามาเพิ่มเติมจากมาตรการโครงการ “ชิมช้อปใช้” รวมไปถึงโครงการใหม่ที่ทยอยตามมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัญหาเรื่องการทุจริตที่เป็นเรื่
 

การเมือง

โพลชี้'ชิมช้อปใช้'ชนะใจปชช.  ปฏิบัติการชิงมวลชนสำเร็จ
โพลชี้'ชิมช้อปใช้'ชนะใจปชช. ปฏิบัติการชิงมวลชนสำเร็จ
 
ซูเปอร์โพลชี้ ชิมช้อปใช้ ชนะใจทั้งคนในสังคมดั้งเดิม และสังคมโซเชียลฯไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล กลุ่มพลังเงียบ กระทั่งกลุ่มคนที่ไม่นสับสนุนรัฐบาล ก็เข้ามาใช้ประโยชน์ ถือเป็นปฏิบัตการชิงมวลชนสำเร็จ ฝ่ายตรงข้ามล้มเหลวในความพยายามสร้างกระแสต้าน
 

ผู้จัดการรายวัน

“ซูเปอรโ์พล”ชี้“ชิมช้อปใช้”ชิงมวลชนให้“ลุงตู่”สำเร็จ ฝ่ายต้านรัฐบาล 52% ร่วมใช้ประโยชน์
“ซูเปอรโ์พล”ชี้“ชิมช้อปใช้”ชิงมวลชนให้“ลุงตู่”สำเร็จ ฝ่ายต้านรัฐบาล 52% ร่วมใช้ประโยชน์
 
“ซูเปอรโ์พล”เผย“ชิมช้อปใช้” ชิงมวลชนให้รัฐบาลสำเร็จ ร้อยละ 52.0 ของคนไม่สนับสนุนรัฐบาลได้ใช้ประโยชน์ ขณะฝ่ายตรงข้ามหาทางทำลายด้วยคีย์เวิร์ด“ล้มเหลว” แนะต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ถือหลักน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน ทำให
 

การเมือง

โพลเผย ปชช.ประทับใจผู้นำจีนในการประชุมสุดยอดอาเซียนมากที่สุด
โพลเผย ปชช.ประทับใจผู้นำจีนในการประชุมสุดยอดอาเซียนมากที่สุด
 
ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องสุดยอดอาเซียนกับผู้นำประเทศ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,197 ตัวอย่าง พบว่า ผู้นำหรือตัวแทนประเทศที่ประชาชนประทับใจมากที่สุด
 

ทันเหตุการณ์

โพลชี้"บิ๊กตู่"ขวัญใจประชาชน "อนุทิน-สมคิด-มนัญญา"มาแรง
โพลชี้"บิ๊กตู่"ขวัญใจประชาชน "อนุทิน-สมคิด-มนัญญา"มาแรง
 
ซูเปอร์โพลชี้ บิ๊กตู่ ขวัญใจประชาชน ที่จริงจัง จริงใจ ทำให้บ้านเมืองสงบ รองลงมาเป็น เสี่ยหนู-สมคิด ขณะที่ มนัญญา พุ่งแรง เป็นขวัญใจในฝ่ายรัฐมนตรีหญิงที่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าชนกลุ่มผลประโยชน์สารพิษ ด้านพปชร.ปลื้มที่ประชาชนชื่นชอบโครงการ ชิมช้อปใช้-บัตรคนจน บอกมาถูกทางแล้ว
 

ผู้จัดการรายวัน

ผลสำรวจ"ซูเปอร์โพล"ยก"มนัญญา"เป็น รมต.ฮีโร่ กล้าคิดกล้าทำ กล้าชน ปกป้องประโยชน์ชาติ คุ้มครอง ปชช.
ผลสำรวจ"ซูเปอร์โพล"ยก"มนัญญา"เป็น รมต.ฮีโร่ กล้าคิดกล้าทำ กล้าชน ปกป้องประโยชน์ชาติ คุ้มครอง ปชช.
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รัฐมนตรีคนใดขวัญใจประชาชน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,143 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่
 

ทันเหตุการณ์

โพลชี้คนรุ่นใหม่ไม่แคร์ “อนาคตใหม่”ถูกยุบพรรค
โพลชี้คนรุ่นใหม่ไม่แคร์ “อนาคตใหม่”ถูกยุบพรรค
 
ซูเปอร์โพลชี้ คนส่วนใหญ่รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งหญิงและชาย ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี รู้สึกเฉยๆ ถ้าพรรคอนาคตใหม่ถุกยุบ เพราะอยู่ไปก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ขณะที่ 50 ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค เตรียมยื่นลาออกวันนี้ (28 ต.ค.) จวก ธนาธร เปลี่ยนไป ศรีสุวรรณ ยื่นกกต. ตรวจสอบ ช่อ ผิดวิสัย ควักเงินบริจาคเข้าพรรค 1 ล้านทั้งที่มีรายได้ไม่มาก ชี้หากที่มาของเงินบริจาคไม่ถูกต้องโทษถึงยุบพรรค
 

ผู้จัดการรายวัน

โพลขอทุ่มงบด้านสุขภาพ ศึกอภิปรายแย่ทั้งสองฝ่าย
โพลขอทุ่มงบด้านสุขภาพ ศึกอภิปรายแย่ทั้งสองฝ่าย
 
ซูเปอร์โพลชี้ ประชาชนอยากให้รัฐบาลทุ่มงบด้านดูแลสุขภาพ การศึกษา และสร้างงาน ส่วนศึกอภิปรายงบฯ แย่ทั้งสองฝ่าย ประชาชนขออยู่ตรงกลาง เสียงหนุนรัฐบาลแซงฝ่ายค้านแค่ 1% ด้านสวนดุสิตโพล ให้คะแนนฝ่ายค้าน ดีกว่ารัฐบาล
 

ผู้จัดการรายวัน

สังคมน่าห่วง! สาววัย 15-19 ร้อยละ 36 ยอมเสี่ยงเสียตัวแลกเงินก้อนใหญ่
สังคมน่าห่วง! สาววัย 15-19 ร้อยละ 36 ยอมเสี่ยงเสียตัวแลกเงินก้อนใหญ่
 
นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง พริตตี้ลัลลาเบล กับ ปัญหาสังคม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,565 ตัวอย่าง จากผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 66.2 ร
 

ทันเหตุการณ์

โพลชี้คนไทยไร้ความสุขจากการนอน ผู้เชี่ยวชาญแนะวิธีแก้ปัญหาก่อนเรื้อรัง
โพลชี้คนไทยไร้ความสุขจากการนอน ผู้เชี่ยวชาญแนะวิธีแก้ปัญหาก่อนเรื้อรัง
 
ข้อมูลของสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ซึ่ง ผศ.พญ.ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล จากคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แนะนำความสำคัญของการนอนเอาไว้ ระบุว่าการนอนหลับมีความสำคัญกับสุขภาพของคนเรา เ
 

Online Section

โพลชี้ผู้ว่าฯกทม. ต้องซื่อสัตย์-นักบริหาร "มาดามแป้ง" ติดโผ
โพลชี้ผู้ว่าฯกทม. ต้องซื่อสัตย์-นักบริหาร "มาดามแป้ง" ติดโผ
 
โพลเปิดสเปก ผู้ว่าฯกทม. คนใหม่ ที่คนกรุงต้องการ ต้องซื่อสัตย์สุจริต แก้ปัญหาเก่ง รวดเร็ว ไม่ขายฝัน พูดจริงทำจริง มีผลงาน แต่ตอนนี้ยังไม่มีชื่อใครอยู่ในใจ ด้าน ปชป.เผยมีคนในพรรคหนุนอภิรักษ์ แต่ชื่อ มาดามแป้ง ก็ติดโผตลอด ขณะที่ พปชร. แย้มอาจมี รมต.ลาออก เพื่อลงสมัครผู้ว่าฯกทม.
 

ผู้จัดการรายวัน

ซูเปอร์โพลเผย ปชช.อยากให้ ส.ว.ช่วยแก้ปัญหาปากท้อง ความยากจน
ซูเปอร์โพลเผย ปชช.อยากให้ ส.ว.ช่วยแก้ปัญหาปากท้อง ความยากจน
 
นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรต่อวุฒิสมาชิก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,104 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quant
 

ทันเหตุการณ์