xs
xsm
sm
md
lg

ถังขยะอัจฉริยะ

เอไอเอส ก้าวสู่ปีที่ 30 ประกาศภารกิจลด ‘คาร์บอนฟุตพริ้นท์’ ในไทย
เอไอเอส ก้าวสู่ปีที่ 30 ประกาศภารกิจลด ‘คาร์บอนฟุตพริ้นท์’ ในไทย
 
เอไอเอส ประกาศภารกิจ Mission Green 2020 ตั้งเป้าลด ‘คาร์บอนฟุตพริ้นท์’ ในไทยจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ภายในงานก้าวสู่ปีที่ 30 โดยตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในไทยไปแล้วกว่า 1 ล้านล้านบาทน
 

Cyber BIZ

มาตรการแยกขยะในจีนสะท้อนปัญหาซ้ำซากในบ้านเรา/ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
มาตรการแยกขยะในจีนสะท้อนปัญหาซ้ำซากในบ้านเรา/ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน
 
ช่วงเทศกาลวันชาติจีนครบรอบ 70 ปี ก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน เห็นทีจะต้องเขียนถึงการบริหารจัดการที่เข้มข้นของเขาเสียหน่อย แม้จะไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในกระแสข่าวมากนักเช่นเรื่องขยะ !อันเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยโทรศัพท์กับลูกชาย
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต