xs
xsm
sm
md
lg

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ปรับ Lifestyle อย่างไรห่างไกลมะเร็งเต้านม
ปรับ Lifestyle อย่างไรห่างไกลมะเร็งเต้านม
 
เป็นที่ทราบกันอย่างดีว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงและยังเป็นสาเหตุการตายอันดับที่สองในมะเร็งที่พบในผู้หญิงอีกด้วย “นพ.ธีรภพ ไวประดับ” หรือ “หมออู๋” ศัลยแพทย์เต้านมและมะเร็ง ประจำโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ เปิดเ
 

Online Section

นิทรรศการภาพถ่ายรณรงค์เดือนมะเร็งเต้านม “Dear Cancer: แด่มะเร็งที่รัก”
นิทรรศการภาพถ่ายรณรงค์เดือนมะเร็งเต้านม “Dear Cancer: แด่มะเร็งที่รัก”
 
เนื่องด้วย ตุลาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านมสากล (World Breast Cancer Awareness Month) มะเร็งเต้านมยังเป็นภัยเงียบที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโลก อีกทั้งยังคร่าชีวิตผู้หญิงไทย เป็นอันดับหนึ่งและมีอัตราเพิ
 

Celeb Online