xs
xsm
sm
md
lg

ด้านบริหารจัดการ

นักวิทย์พันธุ์ใหม่ ต้องรู้ธุรกิจ มธ.ดันวิชาใหม่ “SCI+BUSINESS”
นักวิทย์พันธุ์ใหม่ ต้องรู้ธุรกิจ มธ.ดันวิชาใหม่ “SCI+BUSINESS”
 
การเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่ได้หมายความว่า สามารถทำงานแค่ในห้องแล็บหรือเป็นได้แค่นักวิจัย ปัจจุบันการเรียนวิทยาศาสตร์สามารถต่อยอดไปสู่การทำธุรกิจได้มากมาย เหมือนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ที่มุ่งเน้นบ่มเพ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต