xs
xsm
sm
md
lg

จุลสิงห์ วสันตสิงห์

"จุลสิงห์ วสันตสิงห์" อดีตอัยการสูงสุด ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบแล้ว
"จุลสิงห์ วสันตสิงห์" อดีตอัยการสูงสุด ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบแล้ว
 
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อดีตอัยการสูงสุด คนที่ 10 ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบแล้วในวันนี้ (6 ก.ค.) ด้วยโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งมีสิริรวมอายุ 69 ปี ทั้งนี้ กำหนดการจัดพิธีศพมีขึ้นที่ศาลากวีนิมิตร (ศาลากลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาส
 

ทันเหตุการณ์