xs
xsm
sm
md
lg

จับนาฬิกาเกรดเอ

“ย่านการค้าตลาดสันติสุข” กลางเมืองหาดใหญ่ ทำอย่างไรจะคงสีสันและมนต์เสน่ห์ไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย?!
“ย่านการค้าตลาดสันติสุข” กลางเมืองหาดใหญ่ ทำอย่างไรจะคงสีสันและมนต์เสน่ห์ไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย?!
 
พลันที่ “ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง(ชปพ.ปค.)” นำกำลังเจ้าหน้าที่ “อส.ท่าสาป” จาก จ.ยะลา พร้อมอาวุธปืนนับร้อยนาย บุกจู่โจม “ตลาดสันติสุข” ย่านการค้าชื่อดังเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ .สงขลา โดยปิดล้อมและเข้าจับกุมผู้ค้าขายราย
 

ภาคใต้

“ย่านการค้าตลาดสันติสุข” กลางเมืองหาดใหญ่ ทำอย่างไรจะคงสีสันและมนต์เสน่ห์ไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย?!
“ย่านการค้าตลาดสันติสุข” กลางเมืองหาดใหญ่ ทำอย่างไรจะคงสีสันและมนต์เสน่ห์ไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย?!
 
พลันที่ “ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง(ชปพ.ปค.)” นำกำลังเจ้าหน้าที่ “อส.ท่าสาป” จาก จ.ยะลา พร้อมอาวุธปืนนับร้อยนาย บุกจู่โจม “ตลาดสันติสุข” ย่านการค้าชื่อดังเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ .สงขลา โดยปิดล้อมและเข้าจับกุมผู้ค้าขายราย
 

ภาคใต้