xs
xsm
sm
md
lg

จัดการศึกษาเอกชน

เซ็ตซีโร่! รับอนุบาล3ขวบ ถกร่วมทุกภาคส่วนรัฐ-เอกชนในพื้นที่ฯทำแผนรับใหม่
เซ็ตซีโร่! รับอนุบาล3ขวบ ถกร่วมทุกภาคส่วนรัฐ-เอกชนในพื้นที่ฯทำแผนรับใหม่
 
“ธีระเกียรติ” สั่งเซ็ตซีโร่ใหม่รับเด็กอนุบาล ปี 62 ให้ประชุมคกก.ระดับเขตพื้นที่ฯ รวมทุกภาคส่วน ทำแผนและทำบันทึกรายงานการประชุมเสนอ ย้ำเด็กอนุบาล 3 ขวบต้องให้ท้องถิ่น-เอกชน ดูแล และให้สพฐ.ดู 4 ขวบและเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต