xs
xsm
sm
md
lg

คีนัน

ซิตี้สร้างต้นแบบ “ชุมชนสมาร์ทมันนี่” แปลงหนี้เป็นทักษะ
ซิตี้สร้างต้นแบบ “ชุมชนสมาร์ทมันนี่” แปลงหนี้เป็นทักษะ
 
หนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในระดับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชุมชน และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคและก่อให้เกิดความทุกข์ยากต่อการดำเนินชีวิต สาเหตุหลักมาจากการขาดความรู้ในการบริหารการเงินของครอบครัว ไม่รู้จักวิธีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ไม่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมองข้ามวินัยทางการเงินพื้นฐาน จนทำให้ไม่สามารถจัดการกับรายรับและรายจ่ายในครอบครัวได้อย่างสมดุล ส่งผลทำให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบในท้ายที่สุด
 

Green Innovation & SD

ธนาคารซิตี้แบงก์ ผนึกคีนัน ลุยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน
ธนาคารซิตี้แบงก์ ผนึกคีนัน ลุยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน
 
แอนนา มิคูลิตสกายา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ และบรรษัทข้ามชาติ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพมหานคร และปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และผู้แทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมจิตอาสาซิตี้กว่า 30 ชีวิต
 

Green Innovation & SD