xs
xsm
sm
md
lg

ความโดดเดี่ยว

เชื่อมั้ย!? องค์กรทั่วโลกขาดการเตรียมพร้อมบุคลากรยุคดิจิทัล
เชื่อมั้ย!? องค์กรทั่วโลกขาดการเตรียมพร้อมบุคลากรยุคดิจิทัล
 
PwC เผยผลสำรวจพบองค์กรทั่วโลกยังขาดการเตรียมพร้อมด้านการบริหารบุคลากรในการทำงานยุคดิจิทัล หลังเทคโนโลยีเอไอ เทคโนโลยีดิจิทัลโมบิลิตี้ และการทำงานร่วมกันในสิ่งแวดล้อมเสมือน จะเปลี่ยนโลกการทำงานยุคใหม่ หลายองค์กรเผชิญกับความท้าทายและความเสี่ยงในการบริหารกำลังคน โดยพบองค์กรส่วนใหญ่ไม่มีการนำข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นสูงมาช่วยประกอบการพิจารณาด้านกำลังคน แนะองค์กรไทยดึงเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกำลังคน
 

Green Innovation & SD