xs
xsm
sm
md
lg

ควบคุมจราจรทางอากาศ

บวท.วางมาตรการบริหารจราจรทางอากาศช่วงฤดูฝน
บวท.วางมาตรการบริหารจราจรทางอากาศช่วงฤดูฝน
 
บวท.วางมาตรการบริหารเที่ยวบิน รองรับสภาพอากาศแปรปรวน ช่วงฤดูฝน เพื่อลดผลกระทบความล่าช้า และสร้าง ความมั่นใจให้สายการบินและประชาชนผู้ใช้บริการให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด แนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินด้วย
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

บวท.ยันมีมาตรการรองรับสภาพอากาศแปรปรวนช่วงฤดูฝน
บวท.ยันมีมาตรการรองรับสภาพอากาศแปรปรวนช่วงฤดูฝน
 
นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยถึงมาตรการรองรับกรณีมีสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อทัศนวิสัยทางการบิน และให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารอา
 

ทันเหตุการณ์