xs
xsm
sm
md
lg

คนไทยไร้พุง

ห่วง! ไทยป่วยเบาหวานพุ่งสูงต่อเนื่อง แตะ 4.8 ล้านคน ตาย 200 คน/วัน สสส. ผนึกภาคีเร่งหามาตรการดูแลสุขภาพ
ห่วง! ไทยป่วยเบาหวานพุ่งสูงต่อเนื่อง แตะ 4.8 ล้านคน ตาย 200 คน/วัน สสส. ผนึกภาคีเร่งหามาตรการดูแลสุขภาพ
 
สสส. ผนึกภาคีเร่งหามาตรการส่งเสริมสุขภาพ ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ หลังคนไทยป่วยเบาหวานพุ่งสูงต่อเนื่อง แตะ 4.8 ล้านคน ตาย 200 คน/วัน ชี้เนือยนิ่ง-อ้วน-อายุมากต้นเหตุ ผุดภารกิจพิชิตเบาหวาน วิ่งระดมทุนช่วยกองทุนเบาหวานเด็ก ท้าองค์กรส่ง
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

สสส.ชวนคนไทยปักธงปรับไลฟ์สไตล์ต้านเบาหวาน
สสส.ชวนคนไทยปักธงปรับไลฟ์สไตล์ต้านเบาหวาน
 
ห่วง ! ไทยป่วยเบาหวานพุ่งสูงต่อเนื่อง แตะ 4.8 ล้านคน ตายวันละ 200 ราย สสส.ผนึกภาคีเร่งหามาตรการส่งเสริมสุขภาพ ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ ชี้เนื่อยนิ่ง-อ้วน-อายุมากต้นเหตุ ผุดภารกิจพิชิตเบาหวาน วิ่งระดมทุนช่วยกองทุนเบาหวานเด็ก ท้าองค์กรส่งคลิปสร้างสุขภาพ ชวนครอบครัวปักธงปรับไลฟ์สไตล์
 

การเมือง