xs
xsm
sm
md
lg

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

กมธ.แก้ความยากจนฯ วุฒิสภา หารือ สตง.-สถ.ใช้งบฯ สร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ให้ถูกต้อง
กมธ.แก้ความยากจนฯ วุฒิสภา หารือ สตง.-สถ.ใช้งบฯ สร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ให้ถูกต้อง
 
กมธ.แก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา หารือ สตง.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรื่องการใช้งบก่อสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ให้ถูกต้อง แนะควรทำงานร่วมกันแบบปิยมิตรเพื่อช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้เกษตรกร
 

การเมือง

กมธ.แก้ความยากจน วุฒิฯ แนะกรมป่าไม้-กรมอุทยานแห่งชาติ หนุน ปชช.สร้างฝายชะลอน้ำไว้ใช้ตลอดปี
กมธ.แก้ความยากจน วุฒิฯ แนะกรมป่าไม้-กรมอุทยานแห่งชาติ หนุน ปชช.สร้างฝายชะลอน้ำไว้ใช้ตลอดปี
 
กมธ.แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เสนอผ่านตัวแทนกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ทั้ง 2 กรมเน้นสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐในท้องถิ่นกับประชาชนสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาผืนป่าและให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี
 

การเมือง

กมธ.แก้จน-เหลื่อมล้ำ วุฒิฯ เชิญ ตร.แจงคดี “บอส” - ถกใช้พื้นที่หน้าเขื่อนทำแก้มลิง
กมธ.แก้จน-เหลื่อมล้ำ วุฒิฯ เชิญ ตร.แจงคดี “บอส” - ถกใช้พื้นที่หน้าเขื่อนทำแก้มลิง
 
กมธ.แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อม กมธ.สิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา เชิญตัวแทนตำรวจชี้แจงคดี “วรยุทธ อยู่วิทยา” พร้อมพิจารณาการขอใช้พื้นที่หน้าเขื่อนทำแก้มลิงเก็บกักน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง
 

การเมือง

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคมสำหรับพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคมสำหรับพี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
“สังศิต” เสนอยุทธศาสตร์ “เศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคม”หนุน 3 จังหวัดใช้แดนภาคใต้เป็นพื้นที่พิเศษการลงทุนด้านเกษตรอุตสาหกรรม การขนส่งทั้งระบบรางและการขนส่งทางทะเล และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
 

การเมือง

“ส.ว.สังศิต” เสนอเร่งสร้างฝาย ก่อนหมดฝน หนุนประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำ
“ส.ว.สังศิต” เสนอเร่งสร้างฝาย ก่อนหมดฝน หนุนประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำ
 
2 สิงหาคม 2563 จากโรงแรมที่พัก อ.เมือง จ.สกลนคร ระยะทางราว 50 กม. เดินทางสู่ อำเภอเขาวง จ.กาฬสินธ์ุ ท่ามกลางพายุฝนกระหน่ำหนักตลอดเส้นทาง ตามที่กรมอุตุนิยม บอกว่าจะมีดีเปรสชั่นพายุฝนเข้าสู่ภาคอีสาน ช่วงวันที่ 1-4 สิงหาคม 2563
 

การเมือง

“สังศิต”นำคณะดูปัญหาขาดแคลนน้ำในสกลนคร  พร้อมเสนอทางแก้
“สังศิต”นำคณะดูปัญหาขาดแคลนน้ำในสกลนคร พร้อมเสนอทางแก้
 
“ส.ว.สังศิต”นำคณะ กมธ.แก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา ดูงานจัดการน้ำที่สกลนคร พบพื้นที่ส่วนใหญ่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ แนะสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ทำแก้มลิงเก็บน้ำทั้งผิวดินและใต้ดิน เก็บน้ำไว้ใช้ระยะยาว พร้อมเสนอทางแก้น้ำเน่าเสียในหนองหาร
 

การเมือง

“สังศิต” เสนอ “สงครามเบ็ดเสร็จฯ จัดการน้ำแก้ปัญหาความยากจน”
“สังศิต” เสนอ “สงครามเบ็ดเสร็จฯ จัดการน้ำแก้ปัญหาความยากจน”
 
จากปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งอีก 2 เดือนกว่าก็จะสิ้นฤดูฝน ขณะที่หลายพื้นที่ประสบภาวะขาดน้ำ 2 เดือนที่เหลือปริมาณฝนไม่น่าจะเพียงพอ คาดว่าภาวะแล้งจะยาวถึงปี 2564 หากไม่เปลี่ยนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาเรื่องน้ำ
 

การเมือง