xs
xsm
sm
md
lg

คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ

“บิ๊กป้อม” ถกเข้ม ตั้งคณะขับเคลื่อนพัฒนาทักษะฝีมือ หวังให้แรงงานได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม
“บิ๊กป้อม” ถกเข้ม ตั้งคณะขับเคลื่อนพัฒนาทักษะฝีมือ หวังให้แรงงานได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม
 
รองนายกรัฐมนตรี “พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ประชุมคณะกรรมการ กพร.ปช. ครั้งที่ 3 กำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบิน พร้อมพิจารณาร่างคำสั่งตั้งคณะอนุกรรมการอีก 4 คณะ
 

การเมือง