xs
xsm
sm
md
lg

กินทิ้งกินขว้าง

เจาะ “ฌานา” กับเบื้องหลังอาหาร ที่มากกว่าจานสุขภาพ
เจาะ “ฌานา” กับเบื้องหลังอาหาร ที่มากกว่าจานสุขภาพ
 
“การได้รับรู้เรื่องราวของคนปลูกมันดีต่อกายและดีต่อใจ” บุกหลังบ้าน “ฌานา” สาขา 2 ร้านอาหารสุขภาพที่นำ “คนต้นน้ำ” อย่างผู้ปลูก มาพบกัน “คนปลายน้ำ” คือผู้บริโภค ให้ซึมซับคุณค่าความใส่ใจในทุกคำที่เคี้ยว พร้อมเปิดเบื้องหลังการร่วมงานของฌานาและเพื่อนเกษตรกร ที่ไม่ใช่แค่ธุรกิจอาหาร แต่คือการสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน
 

MGR Live

ดุสิตโพล เผย ปชช.ประหยัดโดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น แต่ค่าเดินทางประหยัดไม่ได้
ดุสิตโพล เผย ปชช.ประหยัดโดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น แต่ค่าเดินทางประหยัดไม่ได้
 
สวนดุสิตโพล สำรวจเรื่องการกินอยู่ปชช. ส่วนทีวิธีประหยัดเป็นรูปธรรมคือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อาหารทำทานเอง ประหยัดน้ำไฟ ลดช้อปปิ้ง ดูแลสุขภาพ พร้อมใจชี้แต่ค่าเดินทางประหยัดไม่ได้
 

การเมือง

สวนดุสิตเผยวิธีประหยัดของ ปชช.ยุคเศรษฐกิจซบเซา ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
สวนดุสิตเผยวิธีประหยัดของ ปชช.ยุคเศรษฐกิจซบเซา ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,174 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง การกินอยู่ของประชาชน ณ วันนี้ ในขณะที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาที่ซับซ้อนและยุ่งยาก ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนทั่วไปต้องต่
 

ทันเหตุการณ์