xs
xsm
sm
md
lg

การศึกษาผ่านดาวเทียม

นายกฯชูยุทธศาสตร์การศึกษา  ครูต้องจบครู-รู้เท่าทันเทคโนโลยี
นายกฯชูยุทธศาสตร์การศึกษา ครูต้องจบครู-รู้เท่าทันเทคโนโลยี
 
นายกฯระบุ ยุทธศาสตร์การศึกษา ครูต้องจบครู ไม่ใช่จบสาขาอื่นแล้วไม่มีที่ไป ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี ข้องใจตัวเลขอาชญากรรมลดลง แต่แรงขึ้น เหตุคนขาดสำนึก ชกกันบนถนนทุกวัน น้อมเกล้าพระราโชบาย ร.10 ต้องทำให้ประชาชนมีความสุข
 

ผู้จัดการรายวัน

นายกฯย้ำยุทธศาสตร์การศึกษาต้องยกระดับครูย้ำตัวเลขคนจนลดลง
นายกฯย้ำยุทธศาสตร์การศึกษาต้องยกระดับครูย้ำตัวเลขคนจนลดลง
 
นายกฯระบุ ยุทธศาสตร์การศึกษา ครูต้องจบครู ไม่ใช่จบสาขาอื่นแล้วไม่มีที่ไป ย้ำตัวเลขความยากจนลดลง ข้องใจตัวเลขอาชญากรรมลดลง แต่แรงขึ้น เหตุคนขาดสำนึก ชกกันบนถนนทุกวัน น้อมเกล้าพระราโชบาย ร.10 ต้องทำให้ปชช.มีความสุข
 

การเมือง