xs
xsm
sm
md
lg

การทูตไทย-จีน

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ จัดประชุมสามัญประจำปี กงสุลใหญ่จีนให้เกียรติร่วมงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้ฯ จัดประชุมสามัญประจำปี กงสุลใหญ่จีนให้เกียรติร่วมงาน
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย (สนต.) จัดประชุมสามัญประจำปี สมาชิกเข้าร่วมคับคั่ง กงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดสงขลา ร่วมให้เกียรติปรึกหารือด้านต่างๆ พร้อมมอบทุนช่วยเหลือการศึกษา 50,000 บาทให้กับสมาชิกฯ
 

ภาคใต้