xs
xsm
sm
md
lg

การจัดการความรู้

เบื้องหลังเบื้องลึก ISO 30401 (KM Standard)
เบื้องหลังเบื้องลึก ISO 30401 (KM Standard)
 
โดย - ดร. บุญดี บุญญากิจ ที่ปรึกษา ทริส คอร์ปอเรชั่น ในที่สุด International Organization for Standardization (ISO)* ก็ได้ประกาศใช้ ISO 30401 (Knowledge Management Standard) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ท่ามกลางความแตกแยกทางความคิดของผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับมาตรฐานนี้ ผู้เขียนคิดว่าการทราบที่มาที่ไป และมุมมองของผู้เกี่ยวข้องจากทั่วโลกน่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาว่ามาตรฐานนี้จะเหมาะและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่านหรือไม่
 

Green Innovation & SD

แนะปรับ 4 กลไกระดับท้องถิ่นดูแลเด็กปฐมวัยครบวงจร อ่าน-เล่น เสริมศักยภาพ
แนะปรับ 4 กลไกระดับท้องถิ่นดูแลเด็กปฐมวัยครบวงจร อ่าน-เล่น เสริมศักยภาพ
 
สสส. หนุนท้องถิ่น เป็นผู้จัดการระบบการดูแลเด็กปฐมวัย “เล่น-อ่าน” พัฒนาศักยภาพเด็ก พร้อมเสนอปรับกลไก 4 หน่วยงาน “อปท.-รพ.สต.-ศพด.-ศพค.” ดูแลเด็กไทยครบวงจร จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฎ 9 แห่ง สร้างนวัตกรรมเด็กอ่านออกเขียนได้กระตุ้นให้รู้
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

รมว.พม.เป็น ปธ.พิธีลงนาม MOU 9 องค์กรสำรวจข้อมูลคนไร้บ้าน
รมว.พม.เป็น ปธ.พิธีลงนาม MOU 9 องค์กรสำรวจข้อมูลคนไร้บ้าน
 
พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 9 องค์กร การสำรวจข้อมูลประชากรคนไร้บ้าน เพื่อนำมาจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและการจัดการความรู้
 

ทันเหตุการณ์

หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
 
ปัตตานี - หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ จชต. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรม
 

ภาคใต้

เยาวชนยื่น สปสช.ขอเข้าถึงถุงยางอนามัย-ยาคุมฉุกเฉิน ลดท้องวัยรุ่น
เยาวชนยื่น สปสช.ขอเข้าถึงถุงยางอนามัย-ยาคุมฉุกเฉิน ลดท้องวัยรุ่น
 
สสส. ผนึก 5 กระทรวง ภาคีเครือข่าย จัดประชุมระดับชาติ สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 เดินหน้าลดวัยรุ่นท้องเหลือต่ำกว่า 25 ต่อ 1,000 ภายในปี 2569 หลังพบวัยรุ่นท้อง 225 ราย/วัน ชูโมเดลแก้ปัญหาวัยรุ่นท้อง 20 จังหวัดนำร่องได้ผล ด้านแกนนำเยาว
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

"มข."เปิดตัว!"ชุมชนต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0" นำร่อง5จังหวัดภาคอีสาน
"มข."เปิดตัว!"ชุมชนต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0" นำร่อง5จังหวัดภาคอีสาน
 
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคม มข.เปิดตัวชุมชนต้นแบบสินค้าเกษตรอินทรีย์ยุค 4.0 ปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีผลิตเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เผยตลาดต้องการสูงผลิตป้อนไม่ทัน
 

ภูมิภาค

วช. ผนึกกำลังกองทัพบก เพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562
วช. ผนึกกำลังกองทัพบก เพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562
 
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งหวังให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาขอ
 

Online Section

ครอบครัวไทยอยู่ดีมีสุขสูง 7.72 คะแนน ภาคใต้ดีสุด "กทม." ต่ำสุด
ครอบครัวไทยอยู่ดีมีสุขสูง 7.72 คะแนน ภาคใต้ดีสุด "กทม." ต่ำสุด
 
เผยครอบครัวไทยอยู่ดีมีสุขสูง ได้ 7.72 คะแนน ใต้ดีสุด กทม.ต่ำสุด สสส. หนุนสร้างต้นแบบครอบครัวอุ่น ใน 7 จังหวัด ชง 7 ข้อเสนอสร้างครอบครัวสุขภาวะเข้าสมัชชาสุขภาพฯ ครั้งที่ 11 ขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ ดึงชุมชน-รัฐ-เอกชน มีส่วนร่วม
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

เปิดใจผู้กำกับ “2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” พี่ตูนไม่ใช่เทพ แต่เสกแรงบันดาลใจ!
เปิดใจผู้กำกับ “2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” พี่ตูนไม่ใช่เทพ แต่เสกแรงบันดาลใจ!
 
“ถ้าพี่ตูนทำได้ ทุกคนก็ทำได้” ประโยคที่สร้างแรงบันดาลให้ใครหลายๆคน จากการวิ่งระยะทาง 2,215 กิโลเมตร เส้นทางเบตง-แม่สาย กับโครงการก้าวคนละก้าว หาเงินช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาล จนกลายมาเป็นภาพยนตร์สารคดี “2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” ภาพยนตร์คลุกวงในตลอด 55 ว
 

MGR Live

อพท. ผนึกกำลัง 19 มหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย
อพท. ผนึกกำลัง 19 มหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย
 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย นำโดย พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. ผนึกกำลังภาคีเครื
 

บันเทิง

อพท.ผนึก19มหา’ลัย สร้างเครือข่ายยกระดับการท่องเที่ยว
อพท.ผนึก19มหา’ลัย สร้างเครือข่ายยกระดับการท่องเที่ยว
 
อพท. ผนึกกำลัง 19 มหา’ลัยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กา
 

Online Section

สธ.ตั้งทีมเฉพาะกิจไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งทางการแพทย์ หวังลดการฟ้องร้อง
สธ.ตั้งทีมเฉพาะกิจไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งทางการแพทย์ หวังลดการฟ้องร้อง
 
นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยหลังเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 เยียวยา ชดเชย ป้องกัน : ทางออกหรืออุปสรรคของการดำเนินคดีทางการแพทย์ ว่า กระทรวงสาธารณส
 

ทันเหตุการณ์

จับมือเดินหน้าร่างยุทธศาสตร์ “พังงาแห่งความสุข” ระบุเป็นแผนพัฒนาโดยภาคพลเมืองฉบับแรกของไทย
จับมือเดินหน้าร่างยุทธศาสตร์ “พังงาแห่งความสุข” ระบุเป็นแผนพัฒนาโดยภาคพลเมืองฉบับแรกของไทย
 
พังงา - หอการค้าจังหวัดพังงา จับมือ สสส. และสถาบันการศึกษา พัฒนา ร่วมกำหนดเป้าหมาย “พังงาแห่งความสุข” ร่างยุทธศสาตร์ขับเคลื่อนสู่ คือ ปฏิบัติการ green energy - green tourism - green food นำไปสู่แผนการพัฒนาโดยภาคพลเมืองฉบับแรกของประเทศ
 

ภาคใต้

สตง.ชำแหละ 4 โครงการ 4 ภูมิภาค งบรวม 100 ล้าน พบ “ซีซีทีวี/สนามฟุตซอล” ป้องกันยาเสพติด อปท.ชลบุรี มีปัญหา
สตง.ชำแหละ 4 โครงการ 4 ภูมิภาค งบรวม 100 ล้าน พบ “ซีซีทีวี/สนามฟุตซอล” ป้องกันยาเสพติด อปท.ชลบุรี มีปัญหา
 
สตง.ชำแหละ 4 โครงการ 4 ภูมิภาค งบประมาณรวม 100 ล้าน พบ “เกษตรทฤษฏีใหม่ จ.แพร่” 25 ล้าน คุณสมบัติเกษตรกรไม่สอดคล้อง แจกปัจจัยการผลิตผิด! ส่งเสริมการทำนาขั้นบันได จ.น่าน 51 ล้าน ราชการเสียหายเบิกงบผิดวัตถุประสงค์ ป้องกันยาเสพติด 54 ล้าน อปท.ชลบุรี พบปัญหา “กล้องวงจรปิด-สนามฟุตซอล” ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร นโยบาย คสช.งบยิบย่อย!
 

การเมือง

พาณิชย์ยกระดับแฟรนไชส์ท้องถิ่นได้มาตรฐาน รองรับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ
พาณิชย์ยกระดับแฟรนไชส์ท้องถิ่นได้มาตรฐาน รองรับผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ
 
กระทรวงพาณิชย์ทำการยกระดับแฟรนไชส์ท้องถิ่น (Local Franchise) รองรับการสร้างอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ หวัง Local Franchise เป็นพี่เลี้ยงกระตุ้นผู้มีรายได้น้อยแสดงศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการในตัวให้ปรากฏชัดขึ้น เฟสแรก...เตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ พร้อมปั้น Local Franchise ขึ้นแท่นแฟรนไชส์มาตรฐาน สร้างทางเลือกให้ผู้มีรายได้น้อยส่วนภูมิภาคเลือกชอปไปประกอบอาชีพ เชื่อ...เป็นหนทางสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน
 

SMEs

ยิ่งพัฒนา-ยิ่งทำลาย! ตัดต้นไม้เก่าแก่-สร้างสวนสาธารณะ!!
ยิ่งพัฒนา-ยิ่งทำลาย! ตัดต้นไม้เก่าแก่-สร้างสวนสาธารณะ!!
 
“ไหนว่าทำสวนสาธารณะ..แล้วตัดต้นไม้ทำไม?” คนรักต้นไม้จวกเละ หลังต้นไม้เก่าแก่ป้อมมหากาฬถูกตัดเหี้ยนน่าอนาถ ผิดคอนเซ็ปต์สร้างสวนสาธารณะในเมือง! ล่าสุดทาง กทม. ชี้แจง 'สั่งตัดเพราะต้นไม้เอียง-เสี่ยงอันตราย' กลุ่มคนรักต้นไม้ซัดกลับ ฟังไม่ขึ้น..ไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วหรือ?
 

MGR Live

นักวิจัยเผยแพร่เทคนิคเพาะเห็ดเพิ่มมูลค่าหลังทำนา
นักวิจัยเผยแพร่เทคนิคเพาะเห็ดเพิ่มมูลค่าหลังทำนา
 
นักวิจัยช่วยเกษตรกรหนองปรือ จ.ขอนแก่น หลังฤดูทำนา สร้างรายได้เสริมจากการเพาะเห็ด เผย 3 เทคนิคเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิตดี ทั้งการเพาะจากเศษวัสดุไร่นา ทั้งการเพาะในถุง และการเหนี่ยวนำให้เห็ดเกิดเองตามธรรมชาติ นอกจากสร้างงานแล้ว ยังช่วยเกษตรกรจัดการที่ดินทำกิน
 

วิทยาศาสตร์

สกว.เปิดเวทีสานพลัง ปลูกป่าในเมือง-ไทยแลนด์4.0
สกว.เปิดเวทีสานพลัง ปลูกป่าในเมือง-ไทยแลนด์4.0
 
สกว.จับมือนิเทศนิด้าและวารสารฯ มธ. สานพลังประชารัฐเปิดเวที “ป่าในเมืองกับความยั่งยืน สู่ไทยแลนด์ 4.0” และนิทรรศการภาพถ่าย “ป่า-เมือง-คน” หวังกระตุ้นให้สาธารณะเห็นความสำคัญของป่าในสังคมเมือง ขณะที่กทม.ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็น 9 ตร.ม.ต่อคนในอีกสิบปี
 

Green Innovation & SD

การดูงาน: ตัวอย่างการผิดเพี้ยนเชิงหลักคิดของสังคมไทย
การดูงาน: ตัวอย่างการผิดเพี้ยนเชิงหลักคิดของสังคมไทย
 
การดูงานเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่หน่วยงานทั้งราชการและเอกชนใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ให้กับบุคลากร หลักคิดพื้นฐานของการดูงานคือ การที่บุคคลได้มีโอกาสไปพบเห็น ได้รับฟัง และมีประสบการณ์โดยตรงกับสิ่งที่ต้องการศึกษา จะทำให้เกิดความสนใจ เข้าใจ และตระหนักในประเด็นที่ต้องการศึกษามากขึ้น การดูงานจึงมักเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานต่างๆมาอย่างยาวนาน
 

ผู้จัดการรายวัน

"ดร.สุเมธ" แนะผู้สูงวัยยึดหลัก "พอเพียง-ทศพิศราชธรรม" ดูแลกายจิต-มีคุณค่า
"ดร.สุเมธ" แนะผู้สูงวัยยึดหลัก "พอเพียง-ทศพิศราชธรรม" ดูแลกายจิต-มีคุณค่า
 
ดร.สุเมธ แนะผู้สูงอายุยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง-ทศพิธราชธรรม ตาม ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ใช้ดูแลชีวิตบั้นปลายทั้งกายและจิต ช่วยพึ่งพิงตนเองได้ มีคุณค่า ไม่ยึดติด ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ย้ำอย่าหยุดทำงาน จะทำให้ร่างกายหยุดทำงานไปด้วย เน้นทำจิตใจร่าเริง
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

มิวเซียมสยามชี้วิกฤติระลอกใหม่อาจเกิดกับชนชั้นกลาง-รากหญ้า ดึงกูรูถอดบทเรียนประเทศ
มิวเซียมสยามชี้วิกฤติระลอกใหม่อาจเกิดกับชนชั้นกลาง-รากหญ้า ดึงกูรูถอดบทเรียนประเทศ
 
มิวเซียมสยาม จัดงานเสวนา “สูตรไม่สำเร็จ เศรษฐกิจ 2540” ย้อนรอย 20 ปี วิกฤตต้มยำกุ้ง เผยหลักฐานความฟุ้งเฟ้อในช่วงปี 2540: ไทยแชมป์ “แบลค เลเบิล” ขายดีที่สุดในโลก พร้อมเตรียมตีแผ่เนื้อหาปลุกความคิดคนไทย “ต้มยำกุ้งวิทยา :วิชานี้อย่าเลียน!” นิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ มุ่งกระตุ้นคนไทยใช้บทเรียนจากประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง และสร้างสังคมอย่างยั่งยืน
 

Management & HR

มิวเซียมสยาม เปิดตัวนิทรรศการ “ต้มยำกุ้งวิทยา วิชานี้อย่าเลียน” เตือนสติคนไทยรับมือวิกฤติในอนาคต
มิวเซียมสยาม เปิดตัวนิทรรศการ “ต้มยำกุ้งวิทยา วิชานี้อย่าเลียน” เตือนสติคนไทยรับมือวิกฤติในอนาคต
 
มิวเซียมสยาม จัดงานเสวนา “สูตรไม่สำเร็จ เศรษฐกิจ 2540” ย้อนรอย 20 ปี วิกฤตต้มยำกุ้ง พร้อมกับเตรียมเปิดตัว นิทรรศการชุด “ต้มยำกุ้งวิทยา :วิชานี้อย่าเลียน!” มุ่งกระตุ้นคนไทยใช้บทเรียนจากประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสังคมอย่างยั่งยืน และฉายภาพเหตุแห่งความล้มเหลวในอดีตเกิดจากการบริโภคเกินตัว เช่น รถเมอซีเดส เบนซ์ขายดีเป็นอันดับ 4 ของโลก รถปิคอัพขายดีเป็นอันดับ 2 ของโลก ตลอดจนนักท่องเที่ยวไทยใช้เงินในต่างประเทศต่อคน มากกว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทยถึง 28.67% และวิกฤตต้มยำกุ้งถือเป็นปรากฏการณ์ การเกิดขึ้นของอาชีพ “ฟรีแลนซ์” การทำธุรกิจเอสเอ็มอี การเปิดท้ายขายของ การกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยการท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้อาจจะเกิดวิกฤติขึ้นกับกลุ่มชนชั้นกลางถึงล่าง อันเนื่องมาจากวิถีการใช้จ่ายเงินที่เกินความจำเป็น
 

SMEs

วช.ชูแผนจัดการทรัพยากรปูม้ายั่งยืน
วช.ชูแผนจัดการทรัพยากรปูม้ายั่งยืน
 
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ “ การจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น”ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตะวันออก จ.ระยอง โดยกล่าวว่า ปูม้าเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีค่าและมีความ
 

ผู้จัดการรายวัน

สภาการศึกษาแห่งชาติในอดีตเป็น 1 ใน 3 เสาหลักพัฒนาประเทศ
สภาการศึกษาแห่งชาติในอดีตเป็น 1 ใน 3 เสาหลักพัฒนาประเทศ
 
ข้อที่น่าสังเกตคือ สภาการศึกษาแห่งชาติในอดีตมีความยิ่งใหญ่เป็น1ใน3ของเสาหลักของการพัฒนาประเทศ แต่ในปัจจุบันสภาการศึกษาแห่งชาติมีสถานะเป็นเพียงกรมหนึ่งกรมอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและไม่ค่อยมีคนรู้จักหน่วยงานนี้
 

วิทยาศาสตร์

ผลการสอบ PISA ปี 2015 เด็กไทยอยู่อันดับที่ 55 : ปฏิรูปการศึกษาด้วยพุทธธรรม
ผลการสอบ PISA ปี 2015 เด็กไทยอยู่อันดับที่ 55 : ปฏิรูปการศึกษาด้วยพุทธธรรม
 
ผลการสอบ Programme for International Student Assessment (PISA) ปี 2015 ปรากฏว่า เด็กสิงคโปร์อยู่อันดับที่ 1 เด็กเวียดนามอยู่อันดับที่ 8 และ เด็กไทยอยู่อันดับที่ 55 และเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์อยู่ในสังคมไทยในขณะนี้ สำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เข้าร่วมนอกจากสิงคโปร์และเวียดนาม ประเทศไทยยังคงมีอันดับที่ดีกว่าอินโดนีเซีย ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจนอยู่ในลำดับที่ใกล้เคียงกับไทยมาก
 

ผู้จัดการรายวัน

จะกี่โค้งก็ไม่หวั่น หากเดิน “ตามรอยเท้าพ่อ”
จะกี่โค้งก็ไม่หวั่น หากเดิน “ตามรอยเท้าพ่อ”
 
ช่วงที่คนไทยยังคงไว้ทุกข์ โศกเศร้ากับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อยู่นั้นเราจะเห็นกิจกรรมต่างๆของพสกนิกรชาวไทยทีแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านการเผยแพร่โครงการพระราชดำริต่างๆ ที่ท่านทรงทำไว้ ...ล่าสุด “ฟอร์ด” เป็นอีกหนึ่งค่ายในการจัดกิจกรรม “ตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวง รัชการที่ 9
 

Motoring

สสส.ลงนามความร่วมมือ 10 ม.ราชภัฏ องค์กรส่วนท้องถิ่น 420 แห่ง ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน
สสส.ลงนามความร่วมมือ 10 ม.ราชภัฏ องค์กรส่วนท้องถิ่น 420 แห่ง ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน
 
สสส. ลงนามความร่วมมือ 10 ม.ราชภัฏ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 420 แห่ง ขับเคลื่อน ความรู้ สู่งานวิจัย พัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตีโจทย์แก้ปัญหาชุมชน ช่วยพึ่งพิงตนเองได้อย่างยั่งยืน วันที่ 19 ธ.ค. 59 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สำนักงานกองทุนสนับสน
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

เผยผลโครงการประกวดผลงาน “นวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ครั้งแรกของไทย
เผยผลโครงการประกวดผลงาน “นวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ครั้งแรกของไทย
 
สมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย จับมือมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ และศูนย์วิจัยแห่งชาติ จัดโครงการประกวดผลงาน “นวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ครั้งแรกของไทย เผยผลโครงการชนะรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

Management & HR

ธอส.ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเดินหน้าก้าวสู่ธนาคารดิจิทัล
ธอส.ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเดินหน้าก้าวสู่ธนาคารดิจิทัล
 
ธอส. จัดเสวนาหัวข้อ Fin Fin with FINTECH นวัตกรรมธนาคารดิจิทัล เตรียมความพร้อมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 คาดช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ต่อยอดพัฒนาองค์กรให้เท่าทัน ผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ในการดำเนินธุรกิจเพื่อทำให้คนไทยมีบ้าน และก้าวสู่ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน
 

หุ้น

สกว.เปิดตัวเว็บไซต์‘ฟาร์มรู้สู่สังคม’ มุ่งสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
สกว.เปิดตัวเว็บไซต์‘ฟาร์มรู้สู่สังคม’ มุ่งสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
 
สกว.เปิดตัวเว็บไซต์ Knowledge Farm : ความรู้สู่สังคม ให้เป็น ‘บ้าน’ สำหรับเก็บรวบรวมผลงานความรู้จากงานวิจัย ด้วยวิธีการจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์และมีความหลากหลาย พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะในวงกว้าง เพื่อให้ส่งผลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมไทย
 

Management & HR

สปท.ประชุมถกรายงานที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว 3 ฉบับ
สปท.ประชุมถกรายงานที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว 3 ฉบับ
 
การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท.วันนี้ (14 พ.ย.) เริ่มเวลา 09.30 น. มีวาระพิจารณารายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 3 ฉบับ ได้แก่ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม มีพล
 

ทันเหตุการณ์

อารมณ์เศร้าพ่อแม่กระเทือนใจ “ลูก” ชี้เด็กเล็กไม่เข้าใจความตาย แนะอธิบาย-สอนรักสถาบันกษัตริย์
อารมณ์เศร้าพ่อแม่กระเทือนใจ “ลูก” ชี้เด็กเล็กไม่เข้าใจความตาย แนะอธิบาย-สอนรักสถาบันกษัตริย์
 
จิตแพทย์เตือนอารมณ์เศร้าเสียใจจาก “พ่อแม่” กระทบถึงลูก เหตุเด็กเล็กยังไม่เข้าใจเรื่องการตาย เสี่ยงเข้าใจผิดตัวเองทำอะไรผิด ทำไม่ดีให้พ่อแม่เสียใจ แนะอธิบายให้เด็กเข้าใจ และพาร่วมแสดงความจงรักภักดี ช่วยเด็กรุ่นใหม่มีความรักต่อพระมหากษัตริย์มากขึ้น
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต