xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนสนับสนุนพิเศษ

สกสค.ฟุ้งปรับโครงสร้าหนี้ช่วยลดหนี้ NPL เหลือ 1.48% ปัดเอี่ยวแจ้งต่อประกันสินเชื่อครูตัดสินใจเองได้
สกสค.ฟุ้งปรับโครงสร้าหนี้ช่วยลดหนี้ NPL เหลือ 1.48% ปัดเอี่ยวแจ้งต่อประกันสินเชื่อครูตัดสินใจเองได้
 
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.เผยข้อมูลหนี้ช.พ.ค.ล่าสุดหนี้ NPL อยู่ที่ 1.48% หรือ 6,592 คนลดลงกว่าเกินครึ่ง ชี้ผลจากปรับโครงสร้างหนี้หลายรอบ ระบุหลังยกเลิกหักเงินเข้ากองทุนสนับสนุนพิเศษ ยังมีครูกว่า 5 หมื่น
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต